Kintetsu Nagoya Line Listing of Stations

Kintetsu Nagoya Line

 • Ise-Nakagawa (0)

 • Momozono (0)

 • hisai (0)

 • Minamigaoka (0)

 • Tsushimmachi (0)

 • Tsu (0)

 • Edobashi (0)

 • Takadahonzan (0)

 • Shiratsuka (0)

 • Toyotsu Ueno (0)

 • Chisato (0)

 • Isoyama (0)

 • Tsuzumigaura (0)

 • Shiroko (0)

 • Chiyozaki (0)

 • Ise Wakamatsu (0)

 • Mida (0)

 • Nagonoura (0)

 • Kusu (0)

 • KitaKusu (0)

 • Shiohama (0)

 • Miyamado (0)

 • Shinsho (4)

 • Kintetsu Yokkaichi (1)

 • Kawaharacho (0)

 • Akuragawa (0)

 • Kasumigaura (0)

 • KintetsuTomida (3)

 • Kawagoetomisuhara (0)

 • Ise Asahi (0)

 • Masuo (1)

 • Kuwana (5)

 • Kintetsunagashima (0)

 • KintetsuYatomi (0)

 • Sakogi (0)

 • Tomiyoshi (0)

 • Kintetsu Kanie (0)

 • Toda (2)

 • Fushiya (1)

 • KintetsuHatta (0)

 • Kasumori (2)

 • Kogane (0)

 • Komeno (0)

 • Kintetu Nagoya (7)

Search with this condition