Sotobo Line Listing of Stations

Sotobo Line

 • Chiba (51)

 • Hon-Chiba (7)

 • Soga (4)

 • Kamatori (4)

 • Honda (1)

 • Toke (0)

 • Oami (0)

 • Nagata (0)

 • Honno (0)

 • Shin-Mobara (0)

 • Mobara (0)

 • Yatsumi (0)

 • Kazusa-Ichinomiya (0)

 • Torami (0)

 • Taito (0)

 • Chojamachi (0)

 • Mikado (0)

 • Ohara (0)

 • Namihana (0)

 • Onjuku (0)

 • Katsuura (0)

 • Ubara (0)

 • Kazusa-Okitsu (0)

 • Namegawa Island (0)

 • Awa-Kominato (0)

 • Awa-Amatsu (0)

 • Awa-Kamogawa (0)

Search with this condition