JR Soya Line Listing of Stations

JR Soya Line

 • Asahikawa (0)

 • Asahikawayojo (0)

 • Shinasahikawa (0)

 • Nagayama (0)

 • Kitanagayama (0)

 • Minamipippu (0)

 • Pippu (0)

 • Kita-Pippu (0)

 • Ranru (0)

 • Shiokari (0)

 • Wassamu (0)

 • Higashirokusen (0)

 • Kembuchi (0)

 • KitaKenbuchi (0)

 • Shibetsu (0)

 • Shimoshibetsu (0)

 • Tayoro (0)

 • Mizuho (0)

 • Furen (0)

 • Higashifuren (0)

 • Nayoro (0)

 • Nisshin (0)

 • Hokusei (0)

 • Chiebun (0)

 • Chihoku (0)

 • Minami-Bifuka (0)

 • Bifuka (0)

 • Hatsuno (0)

 • Monponai (0)

 • Onnenai (0)

 • Toyoshimizu (0)

 • Teshiogawaonsen (0)

 • Sakkuru (0)

 • Otoineppu (0)

 • Osashima (0)

 • Saku (0)

 • Teshionakagawa (0)

 • Utanai (0)

 • Toikanbetsu (0)

 • Nukanan (0)

 • Onoppunai (0)

 • Yasuushi (0)

 • Minamihoronobe (0)

 • Kami-Horonobe (0)

 • Horonobe (0)

 • Shimonuma (0)

 • Toyotomi (0)

 • Tokumitsu (0)

 • Kabutonuma (0)

 • Yuchi (0)

 • Bakkai (0)

 • Minamiwakkanai (0)

 • Wakkanai (0)

Search with this condition