Oito Line Listing of Stations

Oito Line

 • Matsumoto (3)

 • Kitamatsumoto (1)

 • Shimauchi (0)

 • Shimatakamatsu (0)

 • Azusabashi (0)

 • Hitoichiba (0)

 • Nakagaya (0)

 • Minamitoyoshina (0)

 • Toyoshina (0)

 • Hakuyacho (0)

 • Hotaka (0)

 • Ariake (0)

 • Azumioiwake (0)

 • Hosono (0)

 • Kitahosono (0)

 • ShinanoMatsukawa (0)

 • Azumikutsukake (0)

 • Shinanotokiwa (0)

 • Minamiomachi (0)

 • Shinanoomachi (0)

 • Kitaomachi (0)

 • Shinanokizaki (0)

 • Inao (0)

 • Uminokuchi (0)

 • Yanaba (0)

 • Yanagasuki (0)

 • Minami Kamishiro (0)

 • Kamishiro (0)

 • Iimori (0)

 • Hakuba (0)

 • Shinanomoriue (0)

 • Hakubaoike (0)

 • Chikuni (0)

 • MinamiKotani (0)

Search with this condition