Tìm kiếm nhà theo mẫu

Sau khi nhập thông tin vào mẫu dưới đây, vui lòng nhấn nút gửi đi ở cuối trang. Trong vòng 1-2 ngày, sẽ có chuyên viên tư vấn phù với quốc tịch của bạn liên lạc lại. *Về việc lưu trữ sử dụng thông tin cá nhân, xin vui lòng tham khảo chếchính sách bảo mậtcủa công ty.

Họ tên 【Cần thiết】

Điện thoại 【Cần thiết】

Email 【Cần thiết】

Quốc tịch 【Cần thiết】

Ngôn ngữ

Giải đáp thắc mắc, yêu cầu

Bất động sản

【Chính sách sử dụng thông tin cá nhân】 Quý khách cần cung cấp những thông tin cá nhân sau ①Trả lời các câu hỏi liên quan ②Hướng dẫn về việc đến cửa hàng ③Cung cấp thông tin nhà ④Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin ở mục trên tại các công việc có liên quan. Ngoài ra, để có thể tìm được nhà phù hợp, sẽ có trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách cần cung cấp cho công ty thuê ngoài. Quý khách có thể tùy chọn trong việc cung cấp thông tin cá nhân, tuy nhiên nếu Quý khách không điền thông tin tại những mục cần thiết thì sẽ có khả năng chúng tôi không thể gửi câu trả lời cũng như giấy tờ cho Quý khách. Quý khách hãy liên hệ với bộ phận dưới đây nếu có nhu cầu thông báo về mục đich sử dụng, công khai thông tin, chỉnh sửa, thêm, xóa bỏ một phần, dừng việc sử dụng, xóa bỏ hoàn toàn, ngưng cung cấp thông tin cho bên thứ 3 liên quan đến thông tin cá nhân. 【Bộ phận tiếp nhận vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân】 Bộ phận quản lý thông tin cá nhân: Phòng hành chính, tài chính tổng hợp (Điện thoại: :03-6804-6801 ) Công ty Global Trust Network

Chuyên viên môi giới đa quốc tịch,sẽ tận tâm giúp quý khách tìm nhà!

Xin vui lòng đồng ý với việc sử dụng Cookie dựa trên chính sách bảo mật của chúng tôi để có thể cung cấp cho quý khách thông tin tốt hơn.🍪