Nagoya-shi Higashi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ウイステリア千種

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Chikusa đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Chikusa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 43,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 53,000 yen / - / - 1K / 23.65㎡ -

Thông tin

chung cư ウイステリア千種

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Chikusa đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Chikusa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 55,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 55,500 yen / - / - 1K / 24.19㎡ -

Thông tin

chung cư ウイステリア千種

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Chikusa đi bộ 3 phút
Chuo Main Line Chikusa đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 52,500 yen / - / - 1K / 24.19㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ泉

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 45,000 yen (0 yen) 90,000 yen / - / - / - 1K / 21.64㎡ -

Thông tin

chung cư センチュリーステイツ高岳

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Shinsakaemachi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 145,000 yen (0 yen) 145,000 yen / 72,500 yen / - / - 2LDK / 72.71㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白壁

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Meitetsu Seto Line Shimizu đi bộ 10 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Shiyakusho đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1978 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / - / - / - 4DK / 68.53㎡ -

Thông tin

chung cư プラウドナゴヤドーム前

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya Dome-mae Yada đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 180,000 yen (0 yen) 360,000 yen / 180,000 yen / - / - 4SLDK / 85.58㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション東片端

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae Bus 9 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / - / - / - 2DK / 42.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ泉

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 114,000 yen (0 yen) 114,000 yen / 114,000 yen / - / - 2LDK / 73.89㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション建中寺公園

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 115,000 yen (0 yen) 115,000 yen / - / - / - 3LDK / 74.20㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション東片端

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae Bus 9 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / - / - / - 2DK / 42.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nagoya-shi Higashi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống