Nagoya-shi Naka-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 30
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メジログランデ千代田

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 2 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 19.99㎡ -

Thông tin

chung cư ベレーサ鶴舞公園

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 2 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 158,000 yen (14,000 yen) 316,000 yen / 158,000 yen / - / - 3LDK / 75.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ベレーサ鶴舞公園

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 2 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 163,000 yen (15,000 yen) 326,000 yen / 163,000 yen / - / - 2SLDK / 81.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ポレスター ザ・レジデンス

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi đi bộ 3 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 145,000 yen (10,000 yen) 290,000 yen / 145,000 yen / - / - 2SLDK / 57.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第5

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 19.22㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第5

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (0 yen) 42,000 yen / - / - / - 1K / 21.72㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション上前津

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kamimaezu đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (0 yen) 55,000 yen / - / - / - 1K / 23.70㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ栄

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yaba Cho đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 137,000 yen (0 yen) 137,000 yen / 137,000 yen / - / - 2LDK / 77.17㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・グランアルト栄

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yaba Cho đi bộ 8 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Fushimi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2017 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 190,000 yen (0 yen) 380,000 yen / 190,000 yen / - / - 3LDK / 68.18㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション鶴舞第2

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 6 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / 40,000 yen / - / - 1K / 18.26㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第6

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 21.25㎡ -

Thông tin

chung cư ローレルアイ久屋大通

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Hisaya-odori đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2012 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 95,000 yen (7,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 1LDK / 39.36㎡ -

Thông tin

chung cư チサンマンション栄

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fushimi đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Fushimi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1973 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 80,000 yen / - / - 1LDK / 61.39㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ鶴舞

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 8 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1993 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 85,000 yen (0 yen) 170,000 yen / - / - / - 2LDK / 54.71㎡ -

Thông tin

chung cư シティオ上前津

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kamimaezu đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Higashi Betsuin đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1996 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 110,000 yen (0 yen) 220,000 yen / 220,000 yen / - / - 3LDK / 71.94㎡ -

Thông tin

chung cư 荘苑御園

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Osu-Kannon đi bộ 9 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fushimi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 40,000 yen (0 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 21.06㎡ -

Thông tin

chung cư 藤和シティコープ鶴舞

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 5 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 77.68㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第5

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 43,000 yen (0 yen) 43,000 yen / - / - / - 1K / 19.22㎡ -

Thông tin

chung cư トーカンマンション松原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Osu-Kannon đi bộ 10 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1983 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 78,000 yen (10,000 yen) 156,000 yen / - / - / - 2SLDK / 62.64㎡ -

Thông tin

chung cư S・V丸の内

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 1 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 42,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

chung cư S・V丸の内

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 1 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 40,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

chung cư S・V丸の内

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi đi bộ 1 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

chung cư アル・ソーレ上前津

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kamimaezu đi bộ 4 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư 大須レジデンス

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Osu-Kannon đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 59,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 30.54㎡ -

Thông tin

chung cư 大須レジデンス

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Osu-Kannon đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 23.87㎡ -

Thông tin

chung cư ルーチェ栄 711号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yaba Cho đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 55,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 24.07㎡ -

Thông tin

chung cư Livre久屋

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Hisaya-odori đi bộ 3 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Hisaya-odori đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 52,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.11㎡ -

Thông tin

chung cư ルーチェ栄

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yaba Cho đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Sakae đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 35,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 24.07㎡ -

Thông tin

chung cư アル・ソーレ上前津

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kamimaezu đi bộ 4 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư 20-22 202

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Chiyoda
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai đi bộ 5 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1977 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (6,000 yen) - / - / 1 tháng / 1 tháng 2DK / 46.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nagoya-shi Naka-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống