Nagoya-shi Showa-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 23
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư パティオ2

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 21.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パティオ2

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロムーア山手通

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2008 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 24.40㎡ -

Thông tin

chung cư WELLコート山手

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 60,000 yen (7,800 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 29.21㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ101

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 17.56㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ向山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.95㎡ -

Thông tin

chung cư 山手ヒルズ

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 23.60㎡ -

Thông tin

chung cư WELLコート山手

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 64,500 yen (7,800 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 32.66㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ101

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 17.56㎡ -

Thông tin

chung cư WELLコート山手

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 58,000 yen (7,800 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 29.21㎡ -

Thông tin

chung cư 山の手ハウス

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 26.25㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ101

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 17.56㎡ -

Thông tin

chung cư パティオ101

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 17.56㎡ -

Thông tin

chung cư サンマンションドゥーシェ山脇

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Arahata đi bộ 6 phút
Chuo Main Line Tsurumai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 198,000 yen (7,000 yen) 198,000 yen / 396,000 yen / - / - 3LDK / 95.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư LM八事ガーデン壱番館

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 88,000 yen (0 yen) 176,000 yen / 88,000 yen / - / - 3LDK / 68.40㎡ -

Thông tin

chung cư LM八事ガーデン(参番館)

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 90,000 yen (0 yen) 180,000 yen / - / - / - 4LDK / 85.20㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション本山南

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University đi bộ 13 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Motoyama đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 120,000 yen (0 yen) 240,000 yen / 120,000 yen / - / - 4LDK / 86.88㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンス川名山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Kawanayamacho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki đi bộ 10 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yagoto đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / - / - / 2 tháng 1DK / 30.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 滝川グランドハイツ松棟

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka đi bộ 8 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki đi bộ 8 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1981 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (4,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK / 49.97㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シティコート南山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana đi bộ 13 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yagoto đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / - / - / - 1LDK / 44.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ベルウッド

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line sakurayama đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.62㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nagoya-shi Showa-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống