Nagoya-shi Tempaku-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エスポワール八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,500 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (6,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư ビビッド原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 12 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hirabari đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (4,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư ラフォーレ八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 36,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 21.90㎡ -

Thông tin

chung cư サンクレール

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư サンクレール

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư Estudio原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 23.08㎡ -

Thông tin

chung cư エクセルはら

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 10 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hirabari đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1979 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (6,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 2DK / 53.30㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション植田ヒルズ(イーストタワー)

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda Bus 14 phút đi bộ 4 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Hoshigaoka Bus 30 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 69,000 yen (5,000 yen) 138,000 yen / - / - / - 3LDK / 64.27㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション野並

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Nonami đi bộ 11 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Nonami Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1995 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 93,000 yen (5,000 yen) 186,000 yen / 93,000 yen / - / - 3LDK / 72.06㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,500 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンクレール

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 14 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (6,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư サンクレール

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư Estudio原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 23.08㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (6,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 2DK / 53.30㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nagoya-shi Tempaku-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống