Nagoya-shi Tempaku-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 20
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エスポワール八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 9 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (5,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 19.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスポワール八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 9 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,500 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (6,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư ラフォーレ八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 8 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1984 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 21.90㎡ -

Thông tin

chung cư サンクレール

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 14 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,500 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (6,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (6,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư ビビッド原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 12 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hirabari đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư サンクレール

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,500 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

tập thể プログレッソ塩釜

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 8 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.39㎡ -

Thông tin

chung cư エクセルはら

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 10 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hirabari đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1979 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルズ八幡山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,500 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.99㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルズ八幡山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 58,500 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.99㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルズ八幡山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.58㎡ -

Thông tin

chung cư Estudio原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 23.14㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルズ八幡山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi đi bộ 7 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.99㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (6,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 2DK / 53.30㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・キャッスル21植田2

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara đi bộ 15 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda Bus 8 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (5,000 yen) 74,000 yen / 74,000 yen / - / - 3LDK / 73.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイライフ八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yagoto đi bộ 6 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1981 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 3LDK / 68.13㎡ -

Thông tin

tập thể KAKUREGA1A

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku Tempakucho Nonami
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Narukokita đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (4,000 yen) - / - / 1 tháng / 1 tháng 1K / 27.67㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nagoya-shi Tempaku-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống