JR taketoyo line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール リーブル SenⅠ 206

Địa chỉ Aichi Chita-gun Higashiura-cho
Giao thông JR taketoyo line Higashiura đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (4,000 yen) - / 36,000 yen / - / - 1K / 27.94㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 縁Ⅱ 301

Địa chỉ Aichi Obu-shi
Giao thông Tokaido Line Obu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (3,500 yen) 75,000 yen / 75,000 yen / - / - 2LDK / 59.62㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル 永遠 103

Địa chỉ Aichi Chita-gun Higashiura-cho
Giao thông JR taketoyo line Ishihama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (4,000 yen) - / 35,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル 永遠 106

Địa chỉ Aichi Chita-gun Higashiura-cho
Giao thông JR taketoyo line Ishihama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (4,000 yen) - / 35,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル すみれⅠ 204

Địa chỉ Aichi Obu-shi
Giao thông Tokaido Line Obu đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / 45,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống