Linimo・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール リーブル 高柳 101

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Meito-ku Takayanagicho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 8 phút
Linimo Fujigaoka 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 47.84㎡ -

Thông tin

tập thể アムールフジ 106

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Meito-ku Fujimorinishimachi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 20 phút
Linimo Fujigaoka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 26.49㎡ -

Thông tin

chung cư FORESTA NAGAKUTE 402号室

Địa chỉ Aichi Nagakute-shi
Giao thông Linimo Irigaike Koen 徒歩 25 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka Bus 9 phút 徒歩 38 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 23.50㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンス藤ヶ丘2 112号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Meito-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 34.59㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic望が丘 211号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Meito-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.96㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジヒルズ竹ノ山 412号室

Địa chỉ Aichi Nisshin-shi
Giao thông Linimo Irigaike Koen 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 56,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 24.02㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic望が丘 101号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Meito-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.96㎡ -

Thông tin

chung cư LM藤ヶ丘ガーデンシティ壱番館

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Moriyama-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka Bus 10 phút 徒歩 3 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (0 yen) 180,000 yen / 90,000 yen / - / - 3LDK / 75.08㎡ -

Thông tin

chung cư LM藤ヶ丘ガーデンシティ壱番館

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Moriyama-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka Bus 10 phút 徒歩 3 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 100,000 yen (10,000 yen) 200,000 yen / 200,000 yen / - / - 4LDK / 82.93㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ長久手サザンマークス

Địa chỉ Aichi Nagakute-shi
Giao thông Linimo Irigaike Koen 徒歩 18 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka Bus 13 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 132,000 yen (0 yen) 264,000 yen / 132,000 yen / - / - 3LDK / 80.00㎡ -

Thông tin

chung cư LM藤ヶ丘ガーデンシティ参番館

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Moriyama-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 105,000 yen (0 yen) 210,000 yen / 105,000 yen / - / - 3SLDK / 82.19㎡ -

Thông tin

chung cư モアグレース藤森

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Meito-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fujigaoka 徒歩 12 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Hongo 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2007 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 137,000 yen (0 yen) 274,000 yen / 137,000 yen / - / - 4LDK / 85.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống