Meitetsu Inuyama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズミッドナゴヤ レジデン 0507

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nishi-ku Shimmichi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Sengencho 徒歩 6 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 150,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 65.07㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンションニューシティ師勝 0314

Địa chỉ Aichi Kitanagoya-shi Shikata
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Tokushige.Nagoyageidai 徒歩 9 phút
Meitetsu Inuyama Line Nishiharu 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 73.97㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル サクラージュⅡ 201

Địa chỉ Aichi Kitanagoya-shi Kajigaishiki
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Tokushige.Nagoyageidai 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 67.92㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル サクラージュ 102

Địa chỉ Aichi Kitanagoya-shi Kajigaishiki
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Taisanji 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.92㎡ -

Thông tin

tập thể ステージ21 C棟 102

Địa chỉ Aichi Iwakura-shi Higashimachi
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Iwakura 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 43.00㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア セリシール 103

Địa chỉ Aichi Iwakura-shi Higashimachi
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Ishibotoke 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 47.30㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル サクラージュ 103

Địa chỉ Aichi Kitanagoya-shi Kajigaishiki
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Taisanji 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.92㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア サミューゼ 202

Địa chỉ Aichi Iwakura-shi Nakanocho
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Iwakura 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 57.35㎡ -

Thông tin

tập thể ステージ21 A・B棟 B-101

Địa chỉ Aichi Iwakura-shi Higashimachi
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Iwakura 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 63.00㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル SanteⅠ 205

Địa chỉ Aichi Iwakura-shi Saichicho
Giao thông Meitetsu Inuyama Line Iwakura 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.43㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール アモーレ 302

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nishi-ku Hochicho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kami-Otai 徒歩 18 phút
Meitetsu Inuyama Line Kami-Otai 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.80㎡ -

Thông tin

chung cư シェルマン則武 508号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 40,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 17.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シェルマン則武 603号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 41,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 17.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シェルマン則武 605号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 43,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 17.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư AMOUR名駅 201号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Nagoya 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 31.55㎡ -

Thông tin

chung cư AMOUR名駅 301号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Nagoya 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 31.55㎡ -

Thông tin

chung cư プレサンス名古屋駅前 905

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku Meiekiminami
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Nagoya 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 56,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.98㎡ -

Thông tin

chung cư プレサンス名古屋STATIONアブソリュート 205

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku Meiekiminami
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fushimi 徒歩 10 phút
Chuo Main Line Nagoya 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

    1

Search in detail

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống