Meitetsu Mikawa Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズマンション刈谷

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Kariya City 徒歩 6 phút
Tokaido Line Kariya 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (5,000 yen) 112,500 yen / 75,000 yen / - / - 4LDK / 73.77㎡ -

Thông tin

chung cư エムズシティ知立ザ・タワー

Địa chỉ Aichi Chiryu-shi
Giao thông Meitetsu Nagoya Line Chiryu 徒歩 1 phút
Meitetsu Mikawa Line Chiryu 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2018 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 180,000 yen (20,000 yen) 360,000 yen / 180,000 yen / - / - 3LDK / 77.00㎡ -

Thông tin

tập thể レイオーチャード中後 101

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1K / 31.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レイオーチャード中後 102

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1K / 31.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レイオーチャード中後 103

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) 55,000 yen / 55,000 yen / - / - 1K / 31.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レイオーチャード中後 201

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 37.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レイオーチャード中後 202

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 37.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レイオーチャード中後 203

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 39.13㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル PapillonA 202

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line KitaShinkawa 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールリーブル HugelⅡ 101

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line KitaShinkawa 徒歩 27 phút
Meitetsu Mikawa Line KitaShinkawa 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 45.78㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェールM’sⅡ 208

Địa chỉ Aichi Toyota-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Tsuchihashi 徒歩 20 phút
Aichi Loop Line Mikawatoyota 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2008 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,500 yen (2,500 yen) 51,500 yen / 51,500 yen / - / - 1K / 32.00㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールブワS-STAGEⅠ 103

Địa chỉ Aichi Toyota-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Toyotashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,500 yen) - / 45,000 yen / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンブランシェⅡ 107

Địa chỉ Aichi Toyota-shi
Giao thông Meitetsu Toyota Line Umetsubo 徒歩 6 phút
Meitetsu Mikawa Line Umetsubo 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (4,000 yen) - / 35,000 yen / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống