Meitetsu Mikawa Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 46
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Precious Earth Ⅰ 201

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinan đi bộ 15 phút
Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1978 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,500 yen (7,500 yen) - / - / - / - 3DK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Precious Earth Ⅰ 202

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinan đi bộ 15 phút
Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1978 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,500 yen (6,500 yen) - / - / - / - 3DK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Precious Earth Ⅰ 103

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinan đi bộ 15 phút
Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1978 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,500 yen (7,500 yen) - / - / - / - 3DK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズシティ豊田

Địa chỉ Aichi Toyota-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Toyotashi đi bộ 6 phút
Aichi Loop Line Shin Toyota đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 100,000 yen (0 yen) 200,000 yen / 100,000 yen / - / - 3LDK / 70.52㎡ -

Thông tin

chung cư エムズシティ知立ザ・タワー

Địa chỉ Aichi Chiryu-shi
Giao thông Meitetsu Nagoya Line Chiryu đi bộ 1 phút
Meitetsu Mikawa Line Chiryu đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2018 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 180,000 yen (20,000 yen) 360,000 yen / 180,000 yen / - / - 3LDK / 77.00㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ エトワル 102

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (4,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ エトワル 104

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (4,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムールエムワイ 101

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Kariya City đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (4,500 yen) - / 67,500 yen / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムールエムワイ 201

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Kariya City đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (4,500 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 刈谷市駅 401

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Kariya City đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 50,000 yen (3,500 yen) - / 75,000 yen / - / - 1K / 23.49㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル SEA GULL 105

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2006 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / 70,500 yen / - / - 1K / 30.43㎡ -

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 101

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / 54,000 yen / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 204

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 205

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 207

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 102

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 103

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 104

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 105

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 106

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 107

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール 鴻島 108

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Hekinanchuo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / 54,000 yen / - / - 1K / 30.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールリーブル HugelⅡ 202

Địa chỉ Aichi Hekinan-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line KitaShinkawa đi bộ 27 phút
Meitetsu Mikawa Line KitaShinkawa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (2,500 yen) 59,000 yen / 59,000 yen / - / - 1LDK / 59.02㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールブワ高松 101

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Tokaido Line Kariya đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (3,500 yen) - / 66,000 yen / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール TSUGE 203

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2002 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (4,500 yen) - / 46,000 yen / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレジール Sun 103

Địa chỉ Aichi Toyota-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Tsuchihashi đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,500 yen) - / 45,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ Colline 101

Địa chỉ Aichi Chiryu-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Mikawayatsuhashi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (4,000 yen) - / 44,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールブワ Y・S 101

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールブワ Y・S 103

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールブワ Y・S 105

Địa chỉ Aichi Kariya-shi
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Ogakie đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1K / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống