Meitetsu Toyota Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư タワー・ザ・トヨタ 1202

Địa chỉ Aichi Toyota-shi Shimmeicho
Giao thông Meitetsu Toyota Line Toyotashi 徒歩 4 phút
Meitetsu Mikawa Line Toyotashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 135,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 83.02㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン赤池 0607

Địa chỉ Aichi Nisshin-shi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Akaike 徒歩 7 phút
Meitetsu Toyota Line Akaike 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 85,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 72.91㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンブランシェⅡ 207

Địa chỉ Aichi Toyota-shi Umetsubocho
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Umetsubo 徒歩 6 phút
Meitetsu Toyota Line Umetsubo 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンブランシェⅡ 202

Địa chỉ Aichi Toyota-shi Umetsubocho
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Umetsubo 徒歩 6 phút
Meitetsu Toyota Line Umetsubo 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể リーブル 洒落A 101

Địa chỉ Aichi Nisshin-shi Komenokidai
Giao thông Meitetsu Toyota Line Komenoki 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 47.51㎡ -

Thông tin

tập thể リーブル 洒落B 102

Địa chỉ Aichi Nisshin-shi Komenokidai
Giao thông Meitetsu Toyota Line Komenoki 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 68.89㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ソレイユ 303

Địa chỉ Aichi Toyota-shi Shibuyacho
Giao thông Meitetsu Mikawa Line Toyotashi 徒歩 36 phút
Meitetsu Toyota Line Toyotashi 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống