Meitetsu Tsushima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 4
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール リーブル 旗本 102

Địa chỉ Aichi Kiyosu-shi
Giao thông Meitetsu Nagoya Line Sukaguchi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (4,000 yen) 58,000 yen / 58,000 yen / - / - 1LDK / 43.62㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール リーブル 桜田 105

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (4,500 yen) 48,000 yen / 48,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể アムール薫 203

Địa chỉ Aichi Tsushima-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Tsushima 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1DK / 33.53㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ K-10 Ⅰ 201

Địa chỉ Aichi Tsushima-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Tsushima 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) 48,000 yen / 48,000 yen / - / - 2LDK / 51.13㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống