Meitetsu Tsushima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルール リーブル 桜田 101

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,145 yen (4,500 yen) 48,000 yen / 48,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

tập thể アムールセゾン 203

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムールセゾン 201

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1DK / 32.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール雅 201

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2000 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール雅 202

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2000 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール雅 103

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2000 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール雅 101

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2000 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 28.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムールグリシーヌ 206

Địa chỉ Aichi Ama-shi
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2001 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (4,000 yen) - / 36,000 yen / - / - 1K / 29.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống