Meitetsu Tsushima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムールA-1 106

Địa chỉ Aichi Ama-shi Shimokayazu
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (4,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムールグリシーヌ 201

Địa chỉ Aichi Ama-shi Shimokayazu
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムールA-1 101

Địa chỉ Aichi Ama-shi Shimokayazu
Giao thông Meitetsu Tsushima Line Jimokuji 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống