Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 63
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズマンション千種南 0402

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku Imaike
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Chikusa 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Imaike 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.57㎡ -

Thông tin

chung cư ローレルアイ久屋大通 0803

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Hisaya-odori 徒歩 6 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 100,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 39.36㎡ -

Thông tin

chung cư プレサンスロジェ丸の内 0603

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi 徒歩 6 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 130,000 yen (8,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 54.63㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン千種アーススクエア 0220

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku Chikusa
Giao thông Chuo Main Line Tsurumai 徒歩 10 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 145,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 70.61㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ吹上公園 1002

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku Fukiage
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 7 phút
Chuo Main Line Tsurumai 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 180,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 70.41㎡ -

Thông tin

khác ライオンズビル第2丸の内 0503

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center 徒歩 4 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 108,000 yen (0 yen) 2.8 tháng / 1 tháng / 300,000 yen / - - / 48.12㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第3 0603

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 3 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 48,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 27.63㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第7 0504

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 43,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.83㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第5 0810

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 42,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.22㎡ -

Thông tin

chung cư プレサンス名古屋駅前プラチナム 0204

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nishi-ku Meieki
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư プレサンス名古屋駅前グランヴィル 0304

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nakamura-ku Meiekiminami
Giao thông Tokaido Line Nagoya 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Nagoya 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.94㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション千種南 0803

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku Imaike
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Chikusa 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Imaike 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 47,000 yen (0 yen) 1 tháng / 0.5 tháng / - / - 1K / 21.78㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション橦木 0608

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Izumi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 50,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.63㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション徳川 0201

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Tokugawa
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kurumamichi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.22㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション徳川 0209

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Tokugawa
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kurumamichi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 27.84㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー葵 0204

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Aoi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kurumamichi 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Shinsakaemachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 128,000 yen (6,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 70.55㎡ -

Thông tin

chung cư BELISTA那古野 0202

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Nishi-ku Nagono
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 8 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kokusai Center 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.04㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第3 0305

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 3 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 2K / 42.47㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション丸の内第3 0401

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Marunouchi 徒歩 3 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2K / 43.18㎡ -

Thông tin

chung cư クレステージ久屋大通り 0401

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Marunochi
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Hisaya-odori 徒歩 4 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Hisaya-odori 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 135,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 77.47㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ プレティナ レジデンス 0409

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Daikancho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka 徒歩 8 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Shinsakaemachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 168,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 70.56㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ代官町レジデンス 0202

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Daikancho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Kurumamichi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 160,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 72.43㎡ -

Thông tin

chung cư センチュリーステイツ高岳 1204

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Higashi-ku Higashisakura
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Takaoka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 140,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.95㎡ -

Thông tin

chung cư プラセシオン名古屋伏見 0405

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku Nishiki
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Fushimi 徒歩 5 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Marunouchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 160,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 68.68㎡ -

Thông tin

chung cư OHD今池 302

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku Imaike
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Imaike 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールフェールVert 302

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Yukimicho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Gokiso 徒歩 9 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 41,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェールシャルマン 304

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku Sakainecho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Aioiyama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムールマ・メゾン 104

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku Sugeta
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Nonami 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 29.18㎡ -

Thông tin

chung cư エメモア春岡 210号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 7 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エメモア春岡 511号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 7 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 36,500 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống