Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 54
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư レジデンス川名山

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Kawanayamacho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka 徒歩 7 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki 徒歩 10 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yagoto 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / - / - / 2 tháng 1DK(+S) / 30.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ビラ藤久南棟

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Miyahigashicho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University 徒歩 10 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Motoyama 徒歩 17 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 25.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エクレール田面

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Taomocho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Motoyama 徒歩 17 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 16 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 46.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể さくま荘

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Ikatsucho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University 徒歩 17 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 12 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Motoyama - 16 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / 2 tháng 1LDK(+S) / 50.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネス佐久間

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku Tashirohontori
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 15 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Kakuozan 徒歩 17 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 37.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư RUSSURE川名

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Kawanacho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 12 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 14 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 41.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 五藤ビル杁中

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Takikawacho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka 徒歩 3 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Yagoto 徒歩 10 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line YagotoNisseki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1976 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (3,000 yen) 3 tháng / - / - / - 1R / 41.00㎡ -

Thông tin

tập thể ドーミトリ前山C棟

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Maeyamacho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 18 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University 徒歩 13 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Motoyama 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể ドーミトリ前山B棟

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Maeyamacho
Giao thông Nagoya Municipal Subway Meijo Line Nagoya University 徒歩 14 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 13 phút
Nagoya Municipal Subway Higashiyama Line Motoyama 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể 陽明荘

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku Yasudatori
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 12 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (200 yen) - / - / - / - 2K / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール八事

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi 徒歩 9 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (5,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 19.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エメモア春岡 210号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 7 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エメモア春岡 511号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 7 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 39,500 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エメモア春岡 512号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Chikusa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Fukiage 徒歩 7 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 39,500 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パティオ2 113号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パティオ2 101号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パティオ2 123号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Irinaka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ビビッド原 303号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara 徒歩 12 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hirabari 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1R / 15.15㎡ -

Thông tin

chung cư ベルウッド 403号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line sakurayama 徒歩 6 phút
Nagoya Municipal Subway Sakuradori Line Gokiso 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 37,500 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.62㎡ -

Thông tin

chung cư サンクレール 210号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi 徒歩 14 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.72㎡ -

Thông tin

chung cư メジログランデ千代田 705号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 41,500 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 19.25㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ向山2 403号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2019 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 56,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.41㎡ -

Thông tin

tập thể プログレッソ塩釜

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Shiogamaguchi 徒歩 8 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Yagoto 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.39㎡ -

Thông tin

chung cư アル・ソーレ上前津 603号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kamimaezu 徒歩 4 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư アル・ソーレ上前津 610号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kamimaezu 徒歩 4 phút
Nagoya Municipal Subway Meijo Line Kamimaezu 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư クレア高峯 603号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 44,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.83㎡ -

Thông tin

chung cư クレア高峯 402号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Naka-ku
Giao thông
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Tsurumai 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 43,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.83㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ向山 106号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.95㎡ -

Thông tin

chung cư ル・レーヴ向山 215号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Showa-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Kawana 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.95㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ原 106号室

Địa chỉ Aichi Nagoya-shi Tempaku-ku
Giao thông Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Hara 徒歩 2 phút
Nagoya Municipal Subway Tsurumai Line Ueda 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1983 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (6,500 yen) 70,000 yen / - / - / - 2DK(+S) / 53.30㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống