Chibashi Chuo-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 33
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể Vangelo 101

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Keisei Chihara Line Chibadera đi bộ 13 phút
Sotobo Line Hon-Chiba đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2015 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.53㎡ -

Thông tin

chung cư コンド千葉WEST 304

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Chiba đi bộ 1 phút
Sobu Line Chiba đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1973 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.22㎡ -

Thông tin

tập thể フォレストツインハウスⅡ B棟 0201

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sotobo Line Hon-Chiba đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Kencho-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.04㎡ -

Thông tin

tập thể フォレストツインハウスⅡ B棟 0203

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sotobo Line Hon-Chiba đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Kencho-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.04㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ千葉駅前 0201

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 2 phút
Keisei Chiba Line Keisei Chiba đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Chiba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.27㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ千葉駅前 0301

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 2 phút
Keisei Chiba Line Keisei Chiba đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Chiba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.27㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ千葉駅前 0401

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 2 phút
Keisei Chiba Line Keisei Chiba đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Chiba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.27㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ千葉駅前 0104

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 2 phút
Keisei Chiba Line Keisei Chiba đi bộ 7 phút
Chiba Toshi Monorail Chiba đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 50,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.24㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ千葉寺ステーションフロントレジデンス

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Keisei Chihara Line Chibadera đi bộ 2 phút
Keiyo Line Soga đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2009 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 153,000 yen (0 yen) 306,000 yen / - / - / - 2LDK / 75.62㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション東千葉

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Main Line Higashi-Chiba đi bộ 12 phút
Sobu Line Chiba đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 38,000 yen (0 yen) 38,000 yen / 38,000 yen / - / - 1R / 17.12㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション千葉県庁前第2

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Uchibo Line Hon-Chiba đi bộ 6 phút
Keisei Chiba Line Chiba-Chuo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 39,000 yen (5,000 yen) 39,000 yen / - / - / - 1K / 18.09㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition本千葉 303号室

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sotobo Line Hon-Chiba đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2019 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.88㎡ -

Thông tin

tập thể フォンテーヌ葛城 22号室

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Keisei Chihara Line Chibadera đi bộ 10 phút
Chiba Toshi Monorail Kencho-Mae đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 38.12㎡ -

Thông tin

tập thể フォンテーヌ葛城 20号室

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Keisei Chihara Line Chibadera đi bộ 10 phút
Chiba Toshi Monorail Kencho-Mae đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 38.12㎡ -

Thông tin

tập thể LA LUCE 205

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Keisei Chihara Line Chibadera đi bộ 20 phút
Chiba Toshi Monorail Kencho-Mae đi bộ 26 phút
Sotobo Line Hon-Chiba đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2016 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.76㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール アイ 302

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 13 phút
Keisei Chiba Line Chiba-Chuo đi bộ 3 phút
Chiba Toshi Monorail Yoshikawa-Koen đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2009 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (2,500 yen) - / 29,500 yen / - / - 1K / 26.83㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ千葉

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Main Line Chiba đi bộ 6 phút
Keisei Chiba Line Chiba-Chuo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 55,500 yen (9,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 22.18㎡ -

Thông tin

chung cư ソアラプラザ千葉

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Main Line Chiba đi bộ 6 phút
Keisei Chiba Line Chiba-Chuo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 62,000 yen (9,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 25.05㎡ -

Thông tin

chung cư E Studio

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 69,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート千葉 401

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 9 phút
Keisei Chihara Line Chiba-Chuo đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (6,500 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 15.98㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 宮寿 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 15 phút
Sotobo Line Hon-Chiba đi bộ 4 phút
Keisei Chiba Line Chiba-Chuo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ロックウエル弁天  405

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Chiba đi bộ 10 phút
Chiba Toshi Monorail Sakusabe đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロックウエル弁天  402

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Higashi-Chiba đi bộ 10 phút
Chiba Toshi Monorail Sakusabe đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カミュ祐光苑 204

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Main Line Higashi-Chiba đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1971 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 58.54㎡ -

Thông tin

chung cư MOMO12千葉中央 601

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku
Giao thông Sobu Line Chiba đi bộ 13 phút
Keisei Chiba Line Chiba-Chuo đi bộ 10 phút
Chiba Toshi Monorail Sakaecho đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 66,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 49.00㎡ -

Thông tin

chung cư EMビル 202

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Miyazakicho
Giao thông Keisei Chihara Line Omoridai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 36.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư EMビル 201

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Miyazakicho
Giao thông Keisei Chihara Line Omoridai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1DK / 36.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレジール寿101

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Omoricho
Giao thông Keisei Chihara Line Omoridai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể スパシオブルーノ205【角部屋】

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Kameicho
Giao thông Uchibo Line Hon-Chiba đi bộ 15 phút
Keisei Chihara Line Chiba-Chuo đi bộ 14 phút
Sobu Line Chiba đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,500 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.21㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Chibashi Chuo-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống