Chibashi Wakaba-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾンド都賀 101

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 7 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 7 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 201

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 7 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 202

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 7 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド都賀 203

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 7 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 7 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネパレス千葉26 103

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 12 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 12 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.16㎡ -

Thông tin

tập thể 森の館 Ⅰ 106

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Chishirodai 徒歩 17 phút
Chiba Toshi Monorail Chishirodai-Kita 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2007 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 60.11㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストコート  403

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 91,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エコガーデンC棟 102

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 12 phút
Sobu Main Line Tsuga 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (7,400 yen) - / 30,000 yen / - / - 3LDK / 66.17㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファミール若葉  203

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 18 phút
Sobu Main Line Yotsukaido 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 66.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エスティムハヤシ 201

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 11 phút
Chiba Toshi Monorail Tsuga 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 35.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファーストコート  405

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 90,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファーストコート  308

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 15 phút
Chiba Toshi Monorail Sakuragi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 93,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 69.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アンビション青山 305号室

Địa chỉ Chiba Chibashi Wakaba-ku
Giao thông Sobu Main Line Tsuga 徒歩 3 phút
Chiba Toshi Monorail Mitsuwadai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.14㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Chibashi Wakaba-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống