Ichikawashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 44
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ホロンプラザ行徳 307

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 12 phút
Tozai Line Minami-Gyotoku đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 47,000 yen 1K / 18.90㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツチェリー 0102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

tập thể ローズアパートR15番館 0103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 13.44㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツチェリー 0103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヴェスタ市川 A203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 25 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 28.98㎡ -

Thông tin

tập thể リレント東菅野 201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1979 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 36.50㎡ -

Thông tin

tập thể リレント東菅野 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1979 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンベール 103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Keisei Main Line Onigoe đi bộ 8 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.22㎡ -

Thông tin

tập thể ロフティーサトウ 107

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 11 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể ロフティーサトウ 101

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 11 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư プランドール富浜第2ビル 211

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Myoden đi bộ 2 phút
Tozai Line Gyotoku đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.70㎡ -

Thông tin

chung cư ラフォーレ市川 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể さつきハイツ 203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 7 phút
Tozai Line Myoden đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 38.00㎡ -

Thông tin

tập thể さつきハイツ 201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 7 phút
Tozai Line Myoden đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK / 38.00㎡ -

Thông tin

chung cư ヌヴェール市川

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Ichikawa đi bộ 15 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.67㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドIII

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2002 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドII

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư S-FORT市川

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Ichikawa đi bộ 5 phút
Keisei Main Line Ichikawa-Mama đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.82㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Sunny 102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 17 phút
Keisei Main Line Keisei Nishifuna đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2007 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) - / 58,000 yen / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Sunny 104

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 17 phút
Keisei Main Line Keisei Nishifuna đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2007 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / 59,000 yen / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション行徳第3

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1999 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 115,000 yen (0 yen) 115,000 yen / 115,000 yen / - / - 2LDK / 51.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku đi bộ 12 phút
Tozai Line Gyotoku đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.20㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 12 phút
Tozai Line Myoden đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.54㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 5 phút
Tozai Line Myoden đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK / 24.30㎡ -

Thông tin

tập thể 下貝塚テラスハウス A-3号室

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Musashino Line Ichikawaono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.60㎡ -

Thông tin

tập thể 下貝塚テラスハウス A-5号室

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Musashino Line Ichikawaono đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.60㎡ -

Thông tin

tập thể セブンローズ本八幡 A棟 0112

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Toei Shinjuku Line Motoyawata Bus 7 phút đi bộ 3 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 19 phút
Keisei Main Line Sugano đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 13.36㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 市川 0109

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Ichikawa đi bộ 4 phút
Keisei Main Line Ichikawa-Mama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 市川 0106

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Ichikawa đi bộ 4 phút
Keisei Main Line Ichikawa-Mama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư プライムレジデンス市川 0409

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Keisei Main Line Onigoe đi bộ 10 phút
Keisei Main Line Keisei Nakayama đi bộ 11 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2006 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 57,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.30㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Ichikawashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống