Ichikawashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 46
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メゾン行徳駅前 103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 3 phút
Tozai Line Myoden đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.03㎡ -

Thông tin

chung cư 市川クローバーハイツ池田 203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku đi bộ 13 phút
Tozai Line Urayasu đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 51.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クレストヒルズ南行徳 301

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku đi bộ 5 phút
Tozai Line Gyotoku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 165,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 99.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リレント東菅野 201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1979 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 36.50㎡ -

Thông tin

tập thể リレント東菅野 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1979 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.00㎡ -

Thông tin

tập thể リレント東菅野 102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Keisei Main Line Keisei Yawata đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1979 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール 205

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール 203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドII

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドII

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドII

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドIII

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2002 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư ソレイル・ルヴァン 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 7 phút
Keisei Main Line Keisei Nakayama đi bộ 11 phút
Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 124,000 yen (10,000 yen) 124,000 yen / 124,000 yen / - / - 3LDK / 65.93㎡ -

Thông tin

chung cư シティプラザ市川

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Main Line Ichikawa đi bộ 3 phút
Keisei Main Line Ichikawa-Mama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1994 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 128,000 yen (0 yen) 256,000 yen / 128,000 yen / - / - 1SLDK / 50.96㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西船橋第3

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 12 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (10,000 yen) 210,000 yen / - / - / - 3LDK / 63.18㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ市川国府台レジデンス

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Keisei Main Line Konodai đi bộ 5 phút
Sobu Main Line Ichikawa Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 168,000 yen (0 yen) 168,000 yen / 168,000 yen / - / - 3LDK / 70.61㎡ -

Thông tin

tập thể 第1コーポラス 0101

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Myoden đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.24㎡ -

Thông tin

tập thể ローズアパートQ30 0203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1984 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.65㎡ -

Thông tin

chung cư エスケーガーデン 0303

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Myoden đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.66㎡ -

Thông tin

chung cư SOCIETY MINAMI GYOTOKU 0413

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.53㎡ -

Thông tin

chung cư CBレジデンス行徳 1002

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 68,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư エスタブロ 0106

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ローズアパートQ43 0101

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 11 phút
Tozai Line Minami-Gyotoku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.85㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツチェリー 0101

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 44.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンフローレ 0103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.10㎡ -

Thông tin

chung cư CBレジデンス行徳 0802

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 66,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

tập thể グランヴィラ2 0205

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

tập thể グランヴィラ2 0101

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư ダイニチ館F12 0206

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

tập thể ローズアパートF‐15 0106

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 14.88㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Ichikawashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống