Kashiwashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 40
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シャインブルー 104

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Sakasai đi bộ 1 phút
Tobu Noda Line Masuo đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư グローバル五香 303

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,500 yen (13,500 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 60.88㎡ -

Thông tin

chung cư ロマネあけぼの 302

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 6 phút
Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (2,000 yen) 53,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 703

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 70,000 yen (8,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 36.13㎡ -

Thông tin

chung cư 第十パールメゾン蒲田 306

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 15 phút
Tobu Noda Line Hatsuishi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第十パールメゾン蒲田 208

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 15 phút
Tobu Noda Line Hatsuishi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CAP21

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.45㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư キャトル・セゾン

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Toyoshiki đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 0.5 tháng / - / - 1R / 22.11㎡ -

Thông tin

chung cư CAP21

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.85㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.85㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.85㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス柏イーストテラス

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 11 phút
Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 140,000 yen (0 yen) 280,000 yen / 140,000 yen / - / - 2LDK / 70.01㎡ -

Thông tin

chung cư トーカンマンション柏ガーデンヒルズ

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa đi bộ 13 phút
Joban Line Kashiwa đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1995 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 125,000 yen (0 yen) 125,000 yen / 125,000 yen / - / - 3LDK / 73.85㎡ -

Thông tin

chung cư レクセルガーデン南柏

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa đi bộ 13 phút
Tobu Noda Line Shin-Kashiwa đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 109,000 yen (0 yen) 109,000 yen / 109,000 yen / - / - 3LDK / 77.87㎡ -

Thông tin

tập thể シンセイ2号棟 204号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa đi bộ 14 phút
Joban Line Kashiwa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サクヤパレス北柏Ⅱ 207号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa đi bộ 4 phút
Joban Line Abiko đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể 明原カレッジハウス 109号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Toyoshiki đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネパレス柏第13 303号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa đi bộ 13 phút
Joban Line Kashiwa đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.07㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート柏 108

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa đi bộ 3 phút
Joban Line Abiko đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,500 yen (5,500 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 18.73㎡ -

Thông tin

chung cư Kブローテ柏の葉B 402

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 74,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 曙ハイツ 302

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 7 phút
Joban Kanko Line Kashiwa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 43.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南3街区4号棟 102

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi đi bộ 10 phút
Hokuso Railway Shin-Kamagaya Bus 20 phút đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ブルーハーツ 106

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa đi bộ 19 phút
Joban Line Kashiwa Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 54.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kashiwashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống