Kashiwashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 78
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể PRIMA NOZZE柏 101

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 19 phút
Tobu Noda Line Shin-Kashiwa Bus 7 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 50.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể PRIMA NOZZE柏 101

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 19 phút
Tobu Noda Line Shin-Kashiwa Bus 7 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 43.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ガーデニア柏Ⅱ 105

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa Bus 3 phút đi bộ 13 phút
Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ガーデニア柏Ⅱ 205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa Bus 3 phút đi bộ 13 phút
Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể シャイングリーンA 203

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa đi bộ 3 phút
Tobu Noda Line Shin-Kashiwa đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 47,000 yen 1K / 21.84㎡ -

Thông tin

tập thể プレシャスアース 逆井 204

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Sakasai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,500 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.49㎡ -

Thông tin

tập thể プレシャスアース 逆井 203

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Sakasai đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2015 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.53㎡ -

Thông tin

chung cư グローバル五香 303

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (12,500 yen) - / - / - / - 3LDK / 60.88㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツドルチェ 105

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 5 phút
Tsukuba Express Kashiwanoha Campus Bus 28 phút đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンハイツ 103号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus đi bộ 20 phút
Joban Line Kashiwa Bus 13 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンハイツ 206号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus Bus 5 phút đi bộ 3 phút
Joban Line Kashiwa Bus 5 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フローラル花梨Ⅱ 201号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa đi bộ 15 phút
Tobu Noda Line Kashiwa đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ331 103号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Shin-Kashiwa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 28.18㎡ -

Thông tin

chung cư サンワハイツ 201号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 3DK / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンワハイツ 102号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 3DK / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư サンワハイツ 103号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa Bus 8 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 3DK / 60.00㎡ -

Thông tin

tập thể レオパレス柏第21 107

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 14.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy グランシャリオB棟 2

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tobu Noda Line Masuo đi bộ 10 phút
Tobu Noda Line Sakasai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kashiwashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống