Nagareyamashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サンハイツ駒木 206

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Toyoshiki đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Nagareyama-Otakanomori đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1978 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 40.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンハイツ駒木 301

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Toyoshiki đi bộ 9 phút
Tobu Noda Line Nagareyama-Otakanomori đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1978 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソライエ流山おおたかの森

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tsukuba Express Nagareyama-Otakanomori đi bộ 4 phút
Tobu Noda Line Nagareyama-Otakanomori đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2019 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 178,000 yen (10,000 yen) 178,000 yen / 178,000 yen / - / - 3LDK / 74.40㎡ -

Thông tin

tập thể レオパレス江戸川台第12 201号室

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 6 phút
Tobu Noda Line Hatsuishi đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 37.50㎡ -

Thông tin

chung cư ロチュス・ルカルデ 101

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Unga đi bộ 4 phút
Tobu Noda Line Umesato đi bộ 33 phút
Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 2LDK / 54.52㎡ -

Thông tin

chung cư サフィールフォーレ65 110

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Unga đi bộ 8 phút
Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 19 phút
Tobu Noda Line Umesato đi bộ 41 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1K / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư サフィールフォーレ65 108

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Unga đi bộ 8 phút
Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 19 phút
Tobu Noda Line Umesato đi bộ 41 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1K / 19.76㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 江戸川台 207

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai đi bộ 13 phút
Ryutetsu Nagareyama Line Nagareyama Bus 9 phút đi bộ 2 phút
Tobu Noda Line Hatsuishi đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Nagareyamashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống