Joban Kanko Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ロイヤルパレス 104

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2014 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 79,000 yen (3,000 yen) 79,000 yen / 39,500 yen / - / - 1R / 37.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツヒルトップ 207

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Kita-Matsudo 徒歩 13 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.62㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 703

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 71,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 36.13㎡ -

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 306

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 33.24㎡ -

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 506

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 33.24㎡ -

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 709

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 46,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 704

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 46,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 610

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 45,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư CAP21 525号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 45,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルディ壱番館 205

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tsukuba Express Minami-Nagareyama 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション松戸第3

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 7 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 128,000 yen (0 yen) 128,000 yen / 64,000 yen / - / - 3LDK / 61.56㎡ -

Thông tin

chung cư ベルメゾン我孫子

Địa chỉ Chiba Abikoshi
Giao thông Joban Line Abiko 徒歩 7 phút
Narita Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 138,000 yen (2,000 yen) 138,000 yen / 138,000 yen / - / - 3LDK / 84.76㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション柏第2

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 12 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 88,000 yen (0 yen) 88,000 yen / 88,000 yen / - / - 3LDK / 63.48㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション松戸第2

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 14 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1983 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 95,000 yen (5,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 3LDK / 67.10㎡ -

Thông tin

chung cư イクシア柏

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 11 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 125,000 yen (0 yen) 125,000 yen / 125,000 yen / - / - 3LDK / 71.04㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ松戸

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Matsudo Bus 5 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (15,000 yen) 148,000 yen / 74,000 yen / - / - 2layout_type_35 / 53.47㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 北松戸 0309

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Kita-Matsudo 徒歩 9 phút
Shin-Keisei Railway Kamihongo 徒歩 12 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1997 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 79,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK / 50.05㎡ -

Thông tin

chung cư モンシャトー新松戸 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 7 phút
Joban Kanko Line Kita-Kogane 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư マンション南松戸 303

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 8 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1975 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 36.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư モンシャトー新松戸 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 7 phút
Joban Kanko Line Kita-Kogane 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート柏 205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Line Abiko 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴェルディ壱番館 307

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tsukuba Express Minami-Nagareyama 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第二田口ビル 301

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus 徒歩 17 phút
Joban Line Kashiwa Bus 9 phút 徒歩 4 phút
Joban Kanko Line Kashiwa Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 56.70㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート柏 404

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Line Abiko 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 31,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート柏 105

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Line Abiko 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 17.98㎡ -

Thông tin

chung cư デルフ 304

Địa chỉ Chiba Abikoshi Namiki
Giao thông Joban Line Abiko 徒歩 7 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.10㎡ -

Thông tin

chung cư フィオーレ 307

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakayakiri
Giao thông Joban Line Matsudo バス 9 phút
Joban Kanko Line Matsudo バス 9 phút
Sobu Line Ichikawa バス 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレ 106

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakayakiri
Giao thông Joban Line Matsudo バス 9 phút
Joban Kanko Line Matsudo バス 9 phút
Sobu Line Ichikawa バス 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống