Hokuso Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

nhà riêng 初富クルーズ 1

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Hatsutomi đi bộ 7 phút
Tobu Noda Line Shin-Kamagaya đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1978 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 4SLDK / 106.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャトー萩 301

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Kita-Kokubun đi bộ 14 phút
Hokuso Railway Yagiri đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1982 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 57.36㎡ -

Thông tin

tập thể フォーレス松飛台 202

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Omachi đi bộ 9 phút
Shin-Keisei Railway Kunugiyama đi bộ 13 phút
Hokuso Railway Matsuhidai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.70㎡ -

Thông tin

chung cư ファインシティ東松戸モール&レジデンス サウスコート

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Higashi-Matsudo đi bộ 2 phút
Musashino Line Higashi-Matsudo đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
18 165,000 yen (10,000 yen) 165,000 yen / 165,000 yen / - / - 1SLDK / 72.23㎡ -

Thông tin

tập thể エンブレム松戸 0304

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Kita-Kokubun đi bộ 16 phút
Joban Line Matsudo Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.40㎡ -

Thông tin

tập thể サニーヒル白井B 102

Địa chỉ Chiba shiroishi
Giao thông Hokuso Railway Nishi-Shiroi đi bộ 29 phút
Hokuso Railway Shiroi đi bộ 40 phút
Tobu Noda Line Takayanagi đi bộ 51 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 59.60㎡ -

Thông tin

tập thể アムール みどりⅡ 203

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kunugiyama đi bộ 3 phút
Hokuso Railway Omachi đi bộ 12 phút
Tobu Noda Line Shin-Kamagaya đi bộ 38 phút
Năm xây dựng 2005 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể コンフォーレ六実 102

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tobu Noda Line Mutsumi đi bộ 4 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Kamagaya đi bộ 20 phút
Hokuso Railway Shin-Kamagaya đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) - / 29,000 yen / - / - 1LDK / 35.74㎡ -

Thông tin

chung cư フィオーレ 106

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakayakiri
Giao thông Joban Line Matsudo xe bus 9 phút
Joban Kanko Line Matsudo xe bus 9 phút
Sobu Line Ichikawa xe bus 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレ 307

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakayakiri
Giao thông Joban Line Matsudo xe bus 9 phút
Joban Kanko Line Matsudo xe bus 9 phút
Sobu Line Ichikawa xe bus 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランド・カオル Ⅰ301号室

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Omachi đi bộ 6 phút
Shin-Keisei Railway Kunugiyama đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 56.44㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống