Joban Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 49
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シティハイム アーバン 103

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nemoto
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 10 phút
Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  305

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  605

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể オーキッドハウス 102

Địa chỉ Chiba Abikoshi Sakae
Giao thông Joban Line Abiko 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 37.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランクオール柏 101

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Akebono
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 10 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.26㎡ -

Thông tin

tập thể ヴィラトレイユ 103

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 12 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể セレンディピティ柏 102

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.01㎡ -

Thông tin

chung cư エリートイン柏  205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  501

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  801

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  302

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể つつじ荘 201

Địa chỉ Chiba Abikoshi Tennodai
Giao thông Joban Line Tennodai 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Tennodai 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1976 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 28.28㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンテラス柏 2

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kashiwa
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アバイドハウス 103

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Nedo
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 4 phút
Joban Line Abiko 徒歩 27 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ルネス・フィエスタ 605

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Azuma
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 69,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 36.13㎡ -

Thông tin

tập thể ガーデニア柏Ⅱ 205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kashiwa
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 13 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー柏 1303

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kashiwa
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 128,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.05㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー柏 0803

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kashiwa
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 138,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.05㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー柏 2103

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kashiwa
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
21 175,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 55.52㎡ -

Thông tin

chung cư イクシア柏 0305

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 11 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 11 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 125,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 71.04㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズタワー柏 1104

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kashiwa
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 150,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 40.05㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ松戸 0103

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Matsudo
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (15,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 53.47㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ松戸中央公園 0405

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Matsudo
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 4 phút
Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 4 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 130,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 57.25㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション松戸第2 0407

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Matsudo
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 14 phút
Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 14 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 95,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 67.10㎡ -

Thông tin

tập thể 明原カレッジハウス 204号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Akehara
Giao thông Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 9 phút
Tobu Noda Line Toyoshiki 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể 明原カレッジハウス 205号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Akehara
Giao thông Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 9 phút
Tobu Noda Line Toyoshiki 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể シンセイ2号棟 206号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Shintomicho
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 10 phút
Joban Line Kashiwa 徒歩 17 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フローラル花梨Ⅱ 203号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Toyogamicho
Giao thông Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 15 phút
Tobu Noda Line Kashiwa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

tập thể シーナハイツⅢ 302号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kitakashiwa
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 4 phút
Joban Line Abiko 徒歩 24 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể シーナハイツⅢ 303号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kitakashiwa
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 4 phút
Joban Line Abiko 徒歩 24 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống