Keisei Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 90
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プエルト船橋 101号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi 徒歩 13 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.56㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 206号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 122号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư ラフィーネ宮本 203号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Keisei Main Line Funabashi-Keibajo 徒歩 3 phút
Keiyo Line Minami-Funabashi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズ 102

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Yachiyodaiminami
Giao thông Keisei Main Line Yachiyodai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.75㎡ -

Thông tin

tập thể ドミール市川 105

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Shimokaizuka
Giao thông Keisei Main Line Keisei Yawata 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャッスル勝田台 204

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Katsutadaiminami
Giao thông Toyo Rapid Railway Toyo Katsutadai 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Katsutadai 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.40㎡ -

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 203

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.58㎡ -

Thông tin

chung cư クレメゾン本郷 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi Hongocho
Giao thông Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 9 phút
Keisei Main Line Keisei Nishifuna 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.38㎡ -

Thông tin

tập thể アミューズ高津 203

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Takazu
Giao thông Keisei Main Line Yachiyodai 徒歩 25 phút
Toyo Rapid Railway Yachiyo-Chuo 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 25.25㎡ -

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 201

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 101

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 202

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハバナ 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi Azumacho
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi 徒歩 12 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư テラッツァ千藤 301

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Soya
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 51.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンハイツ 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể グリーングラス 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 26 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.86㎡ -

Thông tin

tập thể A&A36 205

Địa chỉ Chiba Funabashishi Azumacho
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi 徒歩 20 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.35㎡ -

Thông tin

tập thể アイランドヴィレッジ 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Honcho
Giao thông Sobu Line Funabashi 徒歩 5 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランクラッセ津田沼B 103

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Tsudanuma
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 7 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カーサデラルーナ2 2B

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Kayadamachi
Giao thông Toyo Rapid Railway Yachiyo-Chuo 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Owada 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 46.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンシティ津田沼 201

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Saginuma
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 70.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 大翔コーポ佐倉2  101

Địa chỉ Chiba Sakurashi Joza
Giao thông Keisei Main Line Yukarigaoka 徒歩 5 phút
Yukarigaoka Line Chiku Center 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 46.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ジュネス本八幡 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 7 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラウィスタリア八幡 107

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Yawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 10 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ時計坂 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Mimomi 徒歩 19 phút
Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ルミエール大久保 1205

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 2 phút
Sobu Line Makuhari-Hongo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Lavie大和田 203

Địa chỉ Chiba Chibashi Hanamigawa-ku Yokodocho
Giao thông Keisei Main Line Keisei Owada 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Lavie大和田 104

Địa chỉ Chiba Chibashi Hanamigawa-ku Yokodocho
Giao thông Keisei Main Line Keisei Owada 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンジュネス 202

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Shinei
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống