Keisei Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 107
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ヒルズ 102

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Yachiyodaiminami
Giao thông Keisei Main Line Yachiyodai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.75㎡ -

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 201

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 101

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 202

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハバナ 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi Azumacho
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi 徒歩 12 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư テラッツァ千藤 301

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Soya
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 51.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 三山ハイツ 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.80㎡ -

Thông tin

tập thể 三山ハイツ 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.11㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイツ 206

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể グリーングラス 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 26 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.86㎡ -

Thông tin

tập thể A&A36 205

Địa chỉ Chiba Funabashishi Azumacho
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi 徒歩 12 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.35㎡ -

Thông tin

tập thể ディアコート(大久保) 203

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Mimomi 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.58㎡ -

Thông tin

tập thể アミューズ高津 203

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Takazu
Giao thông Keisei Main Line Yachiyodai 徒歩 25 phút
Toyo Rapid Railway Yachiyo-Chuo 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 25.25㎡ -

Thông tin

tập thể キャメル船橋 206

Địa chỉ Chiba Funabashishi Minatocho
Giao thông Sobu Line Funabashi 徒歩 12 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ブライトワン 106

Địa chỉ Chiba Funabashishi Higashinakayama
Giao thông Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 10 phút
Keisei Main Line Higashi-Nakayama 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ボナール東船橋 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Higashifunabashi
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi 徒歩 2 phút
Keisei Main Line Funabashi-Keibajo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンシティ津田沼 201

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Saginuma
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 70.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ルミエール佐倉 A202

Địa chỉ Chiba Sakurashi
Giao thông Sobu Main Line Sakura 徒歩 13 phút
Keisei Main Line Keisei Sakura 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 66.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズハイツ2 201

Địa chỉ Chiba Sakurashi Kaburagimachi
Giao thông Sobu Main Line Sakura 徒歩 5 phút
Keisei Main Line Keisei Sakura 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 44.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ジュネス本八幡 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 7 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベルピアA  201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Wakamiya
Giao thông Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 20 phút
Keisei Main Line Higashi-Nakayama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 47.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ルミエール大久保 1205

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Okubo
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 2 phút
Sobu Line Makuhari-Hongo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,500 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンジュネス 202

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Shinei
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Lavie大和田 202

Địa chỉ Chiba Chibashi Hanamigawa-ku Yokodocho
Giao thông Keisei Main Line Keisei Owada 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークハイムⅡ 101

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Mimomi
Giao thông Keisei Main Line Mimomi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークハイムⅡ 102

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Mimomi
Giao thông Keisei Main Line Mimomi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークハイムⅡ 201

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Mimomi
Giao thông Keisei Main Line Mimomi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 1K / 17.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークハイムⅡ 203

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Mimomi
Giao thông Keisei Main Line Mimomi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 牧村ビル  206

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 28.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コンフォート八千代台 101

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi Yachiyodaihigashi
Giao thông Keisei Main Line Yachiyodai 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 39.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống