Keisei Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 35
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ユーコート本八幡 602

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Motoyawata đi bộ 5 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 46,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.10㎡ -

Thông tin

chung cư ダイアパレスステーションプラザ船橋 807

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 3 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソレイル・ルヴァン 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 7 phút
Keisei Main Line Keisei Nakayama đi bộ 11 phút
Tozai Line Baraki-Nakayama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 124,000 yen (10,000 yen) 124,000 yen / 124,000 yen / - / - 3LDK / 65.93㎡ -

Thông tin

chung cư シャン・ロジュマン 204

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 12 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャン・ロジュマン 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 12 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1R / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư プエルト船橋

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 13 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.56㎡ -

Thông tin

chung cư プエルト船橋

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 13 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.56㎡ -

Thông tin

chung cư プエルト船橋

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Funabashi đi bộ 13 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.56㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジライフ習志野

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.10㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジライフ習志野

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,500 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư ラフィーネ宮本

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Keisei Main Line Funabashi-Keibajo đi bộ 3 phút
Keiyo Line Minami-Funabashi đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 22.64㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋第7

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 14 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン谷津フレグランスヒル

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Higashi-Funabashi đi bộ 11 phút
Keisei Main Line Yatsu đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 155,000 yen (0 yen) 155,000 yen / 155,000 yen / - / - 3LDK / 76.01㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋第3

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 6 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 118,000 yen (12,000 yen) 118,000 yen / 118,000 yen / - / - 2SLDK / 64.40㎡ -

Thông tin

chung cư APAガーデンプレイス臼井駅前

Địa chỉ Chiba Sakurashi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Usui đi bộ 1 phút
Yukarigaoka Line Yukarigaoka đi bộ 34 phút
Năm xây dựng 2001 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 105,000 yen (10,000 yen) 210,000 yen / 105,000 yen / - / - 3LDK / 90.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン津田沼東

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo đi bộ 11 phút
Keisei Main Line Mimomi đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (1,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 3LDK / 67.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋第7

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Funabashi đi bộ 14 phút
Keisei Main Line Daijingu-Shita đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1DK / 26.53㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ市川国府台レジデンス

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Keisei Main Line Konodai đi bộ 5 phút
Sobu Main Line Ichikawa Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2015 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 158,000 yen (5,000 yen) 158,000 yen / 158,000 yen / - / - 3LDK / 70.61㎡ -

Thông tin

chung cư コンフォール木田 203

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi
Giao thông Keisei Main Line Yachiyodai đi bộ 5 phút
Toyo Rapid Railway Yachiyo-Chuo Bus 20 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 46.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネス塩屋 301

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Toei Shinjuku Line Motoyawata đi bộ 15 phút
Sobu Line Motoyawata đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 34.70㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 市川 0206

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Ichikawa đi bộ 4 phút
Keisei Main Line Ichikawa-Mama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư プライムレジデンス市川 0108

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Keisei Main Line Onigoe đi bộ 10 phút
Keisei Main Line Keisei Nakayama đi bộ 11 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2006 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư カサベルデ市川 105

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Musashino Line Ichikawaono đi bộ 26 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 52.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Jステージ東船橋 401

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 18 phút
Sobu Line Higashi-Funabashi đi bộ 9 phút
Keisei Main Line Yatsu đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 43,000 yen (2,000 yen) 43,000 yen / - / - / - 1R / 18.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống