Musashino Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư レクセルプラザ西船橋

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi đi bộ 3 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 150,000 yen (10,000 yen) 300,000 yen / 150,000 yen / - / - 2SLDK / 71.30㎡ -

Thông tin

chung cư ファインシティ東松戸モール&レジデンス サウスコート

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Higashi-Matsudo đi bộ 2 phút
Musashino Line Higashi-Matsudo đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
18 165,000 yen (15,000 yen) 330,000 yen / 165,000 yen / - / - 1SLDK / 72.23㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ新松戸

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Shin-Matsudo đi bộ 10 phút
Musashino Line Shin-Matsudo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1999 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 120,000 yen (0 yen) 240,000 yen / 120,000 yen / - / - 3LDK / 77.12㎡ -

Thông tin

chung cư パークレジデンス 305

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Musashino Line Funabashihouten đi bộ 16 phút
Musashino Line Ichikawaono đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カサベルデ市川 212

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Musashino Line Ichikawaono đi bộ 26 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 52.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư カサベルデ市川 205

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Musashino Line Ichikawaono đi bộ 26 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 52.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống