Narita Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể オーキッドハウス 102

Địa chỉ Chiba Abikoshi Sakae
Giao thông Joban Line Abiko 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 37.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 林コーポ 202

Địa chỉ Chiba Inzaishi Kobayashi
Giao thông Narita Line Kobayashi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アバイドハウス 103

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Nedo
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 4 phút
Joban Line Abiko 徒歩 27 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể シーナハイツⅢ 302号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Kitakashiwa
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 4 phút
Joban Line Abiko 徒歩 24 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể 小野寺ハイツ 102号室

Địa chỉ Chiba Naritashi Teradai
Giao thông Narita Line Narita 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 35.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống