Narita Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ベルメゾン我孫子

Địa chỉ Chiba Abikoshi
Giao thông Joban Line Abiko 徒歩 7 phút
Narita Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 138,000 yen (2,000 yen) 138,000 yen / 138,000 yen / - / - 3LDK / 84.76㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート柏 205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Line Abiko 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート柏 404

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Line Abiko 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 31,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 18.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート柏 105

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Line Abiko 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 1995 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 17.98㎡ -

Thông tin

chung cư デルフ 304

Địa chỉ Chiba Abikoshi Namiki
Giao thông Joban Line Abiko 徒歩 7 phút
Joban Kanko Line Abiko 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống