Narita Sky Access・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể プリュー新鎌ヶ谷 103

Địa chỉ Chiba Kamagayashi Hatsutomihoncho
Giao thông Hokuso Railway Shin-Kamagaya 徒歩 5 phút
Shin-Keisei Railway Hatsutomi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (1,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フェリオ鎌ケ谷 102

Địa chỉ Chiba Kamagayashi Kitanakazawa
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Katsutomi 徒歩 10 phút
Hokuso Railway Shin-Kamagaya 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル新鎌ヶ谷 102

Địa chỉ Chiba Kamagayashi Hatsutomihoncho
Giao thông Hokuso Railway Shin-Kamagaya 徒歩 6 phút
Shin-Keisei Railway Hatsutomi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ゲートガーデンズ東松戸アリーナテラス 0206

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Higashimatsudo
Giao thông Musashino Line Higashi-Matsudo 徒歩 4 phút
Hokuso Railway Higashi-Matsudo 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 150,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 78.10㎡ -

Thông tin

tập thể ハイランド 202号室

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Musashino Line Higashi-Matsudo 徒歩 13 phút
Shin-Keisei Railway Yabashira 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.00㎡ -

Thông tin

tập thể コスミオン東松戸 202

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Higashimatsudo
Giao thông Musashino Line Higashi-Matsudo 徒歩 3 phút
Hokuso Railway Akiyama 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.25㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống