Ryutetsu Nagareyama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シャイン21 103

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hiraga
Giao thông Joban Kanko Line Kita-Kogane 徒歩 10 phút
Ryutetsu Nagareyama Line Koganejoshi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.74㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 東コーポ 106

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Mabashi
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 7 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 竜房ハイツ 101

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Mabashi
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 8 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1984 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ボナールメゾン 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hachigasaki
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツクレイン 102

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nishimabashiaikawacho
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 14 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 51.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンドールハマ一番館 205

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nishimabashi
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 53.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ソレアードパティオ2 203

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi Ka
Giao thông Ryutetsu Nagareyama Line Nagareyama 徒歩 11 phút
Tsukuba Express Nagareyama Central Park 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 56.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 八ヶ崎5丁目戸建 1

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hachigasaki
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 25 phút
Shin-Keisei Railway Tokiwadaira 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 125,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 4K hoặc hơn / 94.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư マンション南松戸 303

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Mabashi
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 8 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1975 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 36.86㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンハイツ榎本 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hachigasaki
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 51.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 川村ハイム 201

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Shinmatsudominami
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 13 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.35㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ボナールメゾン 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hachigasaki
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツクレイン 102

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nishimabashiaikawacho
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 51.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヒルトップ馬橋 103

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hachigasaki
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 12 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネパレス505 106号室

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Ryutetsu Nagareyama Line Koya 徒歩 14 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルトップ馬橋 206

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Hachigasaki
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 12 phút
Musashino Line Shin-Matsudo 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể アーク馬橋 203

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakanenagatsucho
Giao thông Joban Kanko Line Mabashi 徒歩 5 phút
Ryutetsu Nagareyama Line Mabashi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống