Shin-Keisei Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 135
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ショルテッツァ京成 206号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム アーバン 103

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nemoto
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 10 phút
Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パースチャ五香B 203

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Kanegasaku
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 50.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パースチャ五香A 303

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Kanegasaku
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 60.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パースチャ五香A 203

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Kanegasaku
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 60.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パースチャ五香A 305

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Kanegasaku
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 60.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パースチャ五香A 302

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Kanegasaku
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 60.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể タナカハイム 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể タナカハイム 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.81㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 宇野コーポ 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi Tsuboinishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1979 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 宇野コーポ 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi Tsuboinishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1979 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 24,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể タウンコート七林 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Nanabayashicho
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể タウンコート七林 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi Nanabayashicho
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アピアパレス 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi Nanabayashicho
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể タナカハイム 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.81㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 106

Địa chỉ Chiba Funabashishi Takinoi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi Takinoi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi Takinoi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi Takinoi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 206

Địa chỉ Chiba Funabashishi Takinoi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể タナカハイム 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.81㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイツ 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Takinoi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 23,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể カレッジハウス 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi Maebaranishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 9 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 23,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể 三山ハイツ 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.80㎡ -

Thông tin

tập thể 三山ハイツ 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.80㎡ -

Thông tin

tập thể 三山ハイツ 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 18 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.11㎡ -

Thông tin

tập thể グリーングラス 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Miyama
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo 徒歩 26 phút
Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.86㎡ -

Thông tin

tập thể 風見鶏館6 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino 徒歩 11 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.20㎡ -

Thông tin

tập thể ハイム上本郷 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Minamihanashima
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamihongo 徒歩 4 phút
Joban Kanko Line Kita-Matsudo 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.13㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống