Shin-Keisei Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 88
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể プレステージ三番館 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma Bus 16 phút đi bộ 4 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino Bus 12 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,500 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレⅡ 101

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Yagiri đi bộ 11 phút
Joban Line Matsudo Bus 9 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレⅡ 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Yagiri đi bộ 11 phút
Joban Line Matsudo Bus 9 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレⅡ 106

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Yagiri đi bộ 11 phút
Joban Line Matsudo Bus 9 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ニューコート高根台 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Takane-Kido đi bộ 6 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.56㎡ -

Thông tin

tập thể トムズハウス六高台 202

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tobu Noda Line Mutsumi đi bộ 16 phút
Shin-Keisei Railway Motoyama đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,000 yen) 31,000 yen / - / - / - 1K / 22.36㎡ -

Thông tin

tập thể エンブレム松戸 0304

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Kita-Kokubun đi bộ 16 phút
Joban Line Matsudo Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.40㎡ -

Thông tin

tập thể αNEXT北松戸第1-1 105

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Kita-Matsudo đi bộ 15 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.73㎡ -

Thông tin

tập thể サマックスヴィラ岡田 205

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Motoyama đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,500 yen (6,500 yen) - / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư グローバル五香 303

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Goko đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,500 yen (13,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 60.88㎡ -

Thông tin

tập thể 風見鶏館6 204

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino đi bộ 11 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

nhà riêng 初富クルーズ 1

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Hatsutomi đi bộ 7 phút
Tobu Noda Line Shin-Kamagaya đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1978 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 4SLDK / 106.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 光コーポ 201

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Tobu Noda Line Kamagaya đi bộ 9 phút
Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 41.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンキャッスルK1 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 8 phút
Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンキャッスルK1 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 8 phút
Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy 田喜野井二丁目テラスハウス 1

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai đi bộ 22 phút
Keisei Main Line Keisei Okubo đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1999 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 73.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai đi bộ 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ田喜野井 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai đi bộ 20 phút
Shin-Keisei Railway Maebara đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể サニーハイツ 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 22 phút
Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 22 phút
Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 40.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 22 phút
Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1986 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 40.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể タナカハイム 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Kita-Karashino đi bộ 18 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.81㎡ -

Thông tin

tập thể 三山ハイツ 201

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Okubo đi bộ 18 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 35 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.80㎡ -

Thông tin

tập thể 宇野コーポ 203

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae đi bộ 14 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1979 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 16,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 宇野コーポ 103

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae đi bộ 14 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1979 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 15,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 宇野コーポ 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae đi bộ 14 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1979 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 15,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 八木が谷一丁目戸建 1

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 18 phút
Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1978 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 63.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 松戸レジデンス 306

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Hokuso Railway Kita-Kokubun đi bộ 15 phút
Joban Line Matsudo đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1986 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 56.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 103

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 10 phút
Tobu Noda Line Kamagaya đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1976 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 28.26㎡ -

Thông tin

chung cư グランメール 203号室

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 61.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống