Shin-Keisei Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 110
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 磯貝マンション 107号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 12 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Nasic津田沼 113号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư 藤ビル 110号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 8 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 19.62㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツ津田沼 305号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 16.69㎡ -

Thông tin

chung cư 藤ビル 108号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 8 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 19.62㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic津田沼 109号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư 藤ビル 202号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 8 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 19.62㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic津田沼 301号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư 藤ビル 201号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 8 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 21.50㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic津田沼 115号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể パールハイツ・タケ 101号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 4 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 17.13㎡ -

Thông tin

tập thể I.Rex 習志野台マンション 102号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 14 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 22.14㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア 203号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 120号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.64㎡ -

Thông tin

chung cư メディック北習志野 301号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.95㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 110号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 123号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア 204号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 221号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.64㎡ -

Thông tin

chung cư エトワール・ユウ 103号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 20.60㎡ -

Thông tin

chung cư アーク習志野台 106号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 26.07㎡ -

Thông tin

chung cư FELIA津田沼 101号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 5 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.40㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野 302号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野 205号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア 210号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư メディック北習志野 208号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.95㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 204号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.64㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア 218号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.41㎡ -

Thông tin

chung cư FELIA津田沼 207号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 5 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.20㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 219号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống