Shin-Keisei Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 32
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư フォーラム八柱 302

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yabashira đi bộ 8 phút
Musashino Line Shinyahashira đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 31,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / 31,000 yen 1R / 17.01㎡ -

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 709

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo đi bộ 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランメール 202号室

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 61.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランメール 203号室

Địa chỉ Chiba Kamagayashi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamagaya-Kaibutsu đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 61.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第2野々下マンション 307

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kamihongo đi bộ 6 phút
Joban Kanko Line Kita-Matsudo đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 61.00㎡ -

Thông tin

chung cư 磯貝マンション

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 12 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 磯貝マンション

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 12 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (7,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Nasic津田沼

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 63,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルトップ北原II

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 10 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 25.20㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic津田沼

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 3 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

chung cư 藤ビル

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara đi bộ 8 phút
Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,500 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.62㎡ -

Thông tin

chung cư カレッジハイツ津田沼

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 10 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 16.69㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư FELIA津田沼

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara đi bộ 5 phút
Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.40㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư メディック北習志野

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 5 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.41㎡ -

Thông tin

chung cư FELIA津田沼

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara đi bộ 5 phút
Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.20㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 22.64㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư リバーウエスト

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,500 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ松戸

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo đi bộ 15 phút
Joban Kanko Line Matsudo Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (0 yen) 170,000 yen / 85,000 yen / - / - 2layout_type_35 / 53.47㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋飯山満台一番館

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara đi bộ 13 phút
Toyo Rapid Railway Hasama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 62.72㎡ -

Thông tin

chung cư テレパレス船橋三咲B棟

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Misaki đi bộ 9 phút
Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (8,000 yen) 62,000 yen / - / - / - 3LDK / 82.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư テレパレス船橋三咲B棟

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Misaki đi bộ 9 phút
Shin-Keisei Railway Futawamukodai đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 73,000 yen (8,000 yen) 73,000 yen / - / - / - 3LDK / 82.93㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エフズコート津田沼 408

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 7 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 5 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 59,800 yen (3,200 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.13㎡ -

Thông tin

chung cư ダイアパレス津田沼 503

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma đi bộ 1 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma đi bộ 5 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 31.92㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエールⅠ 402

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Minoridai đi bộ 7 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden đi bộ 10 phút
Shin-Keisei Railway Kamihongo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư AIビル(エーアイビル)302

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino đi bộ 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.90㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống