Shin-Keisei Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 30
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ハイツヒルトップ 207

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Kita-Matsudo 徒歩 13 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.62㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 709

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 46,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 704

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 46,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ポルタオーレア 610

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 8 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1996 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 45,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 藤ビル 410号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 8 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 19.62㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア 203号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 120号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.64㎡ -

Thông tin

chung cư メディック北習志野 301号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.95㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 110号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư ショルテッツァ京成 123号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 6 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 22.26㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野 306号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư カラーブリア 204号室

Địa chỉ Chiba Narashinoshi
Giao thông Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 4 phút
Sobu Main Line Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 21.68㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション松戸第3

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Matsudo 徒歩 7 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 128,000 yen (0 yen) 128,000 yen / 64,000 yen / - / - 3LDK / 61.56㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション松戸第2

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 14 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1983 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 95,000 yen (5,000 yen) 95,000 yen / 95,000 yen / - / - 3LDK / 67.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヒルズ松戸

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Line Matsudo 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Matsudo Bus 5 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (15,000 yen) 148,000 yen / 74,000 yen / - / - 2layout_type_35 / 53.47㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋飯山満台一番館

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 13 phút
Toyo Rapid Railway Hasama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 62.72㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋飯山満台一番館

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 13 phút
Toyo Rapid Railway Hasama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 3LDK / 75.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋東

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Yakuendai 徒歩 7 phút
Shin-Keisei Railway Narashino 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 88,000 yen (7,000 yen) 176,000 yen / 88,000 yen / - / - 3LDK / 62.49㎡ -

Thông tin

chung cư PARK SQUARE 北松戸 0309

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Kita-Matsudo 徒歩 9 phút
Shin-Keisei Railway Kamihongo 徒歩 12 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1997 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 79,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2LDK / 50.05㎡ -

Thông tin

chung cư 渡来ビル 205

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Motoyama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1980 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク津田沼 503

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 11 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 58,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 21.54㎡ -

Thông tin

chung cư 三栄ビル 403

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 4 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.86㎡ -

Thông tin

chung cư ウィッシュスクエアウエスト 501

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 1 phút
Musashino Line Shinyahashira 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 70,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ウィッシュスクエアウエスト 501

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 1 phút
Musashino Line Shinyahashira 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 70,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 30.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エフズコート津田沼 303

Địa chỉ Chiba Narashinoshi Tsudanuma
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 7 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 5 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,800 yen (3,200 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.45㎡ -

Thông tin

chung cư ダイアパレス津田沼 503

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Tsudanuma 徒歩 1 phút
Shin-Keisei Railway Shin-Tsudanuma 徒歩 5 phút
Keisei Main Line Keisei Tsudanuma 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 80,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 31.92㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエールⅠ 303

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Shin-Keisei Railway Minoridai 徒歩 7 phút
Shin-Keisei Railway Matsudo-Shinden 徒歩 10 phút
Shin-Keisei Railway Kamihongo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư AIビル(エーアイビル)302

Địa chỉ Chiba Funabashishi Narashinodai
Giao thông Shin-Keisei Railway Narashino 徒歩 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư フィオーレ 307

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakayakiri
Giao thông Joban Line Matsudo バス 9 phút
Joban Kanko Line Matsudo バス 9 phút
Sobu Line Ichikawa バス 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレ 106

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Nakayakiri
Giao thông Joban Line Matsudo バス 9 phút
Joban Kanko Line Matsudo バス 9 phút
Sobu Line Ichikawa バス 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống