Tobu Noda Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 126
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể スワローフィールズ 202号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi Magomenishi
Giao thông Tobu Noda Line Magomezawa 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 31.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể スワローフィールズ 101号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi Magomenishi
Giao thông Tobu Noda Line Magomezawa 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 31.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ドリームハウス佐藤 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi Maruyama
Giao thông Tobu Noda Line Magomezawa 徒歩 7 phút
Tobu Noda Line Tsukada 徒歩 38 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 42.09㎡ -

Thông tin

tập thể キャメル南鎌ケ谷 101

Địa chỉ Chiba Kamagayashi Minamikamagaya
Giao thông Tobu Noda Line Magomezawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フロンティア21 201

Địa chỉ Chiba Matsudoshi Goko
Giao thông Shin-Keisei Railway Motoyama 徒歩 11 phút
Tobu Noda Line Mutsumi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK(+S) / 37.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy グランシャリオB棟 5

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Masuodai
Giao thông Tobu Noda Line Masuo 徒歩 10 phút
Tobu Noda Line Sakasai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南4街区5号棟 201

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Konandai
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 52.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アイランドヴィレッジ 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi Honcho
Giao thông Sobu Line Funabashi 徒歩 5 phút
Keisei Main Line Keisei Funabashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ミナスティリス 101

Địa chỉ Chiba Funabashishi Honcho
Giao thông Sobu Line Funabashi 徒歩 13 phút
Tobu Noda Line Shin-Funabashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パナビレッジ二和 202

Địa chỉ Chiba Funabashishi Futawanishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Futawamukodai 徒歩 8 phút
Tobu Noda Line Magomezawa 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 40.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プレジール3 103

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Shikoda
Giao thông Tobu Noda Line Toyoshiki 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Infina柏 103

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Masuodai
Giao thông Tobu Noda Line Masuo 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,800 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツ藤 106

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Nishihara
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ジュネス伊藤 205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Sakasaifujinodai
Giao thông Tobu Noda Line Sakasai 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム四季 201

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Shikoda
Giao thông Tobu Noda Line Toyoshiki 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  205

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  501

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  801

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 55,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  305

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  302

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エリートイン柏  605

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Asahicho
Giao thông Joban Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Kashiwa 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Minami-Kashiwa 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コンフォールサクラ 201

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Isehara
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 33.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランドコート2 202

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Tsukazaki
Giao thông Tobu Noda Line Sakasai 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy グランシャリオB棟 5

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Masuodai
Giao thông Tobu Noda Line Masuo 徒歩 10 phút
Tobu Noda Line Sakasai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy グランシャリオB棟 2

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Masuodai
Giao thông Tobu Noda Line Masuo 徒歩 10 phút
Tobu Noda Line Sakasai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南4街区5号棟 201

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Konandai
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 52.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南5街区2号棟 204

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Konandai
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 53.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南4街区1号棟 201

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Konandai
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 52.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南7街区1号棟 202

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Konandai
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 67.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ沼南2街区1号棟 201

Địa chỉ Chiba Kashiwashi Konandai
Giao thông Tobu Noda Line Takayanagi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 65.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống