Toei Shinjuku Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư テラッツァ千藤 301

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Soya
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 74,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 51.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ジュネス本八幡 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 7 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション市川本八幡 0125

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 12 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 110,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3K / 52.08㎡ -

Thông tin

tập thể ヴェスタ市川 B103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Motokitakata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 25 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.11㎡ -

Thông tin

chung cư 本八幡レジデンス 0205

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Yawata
Giao thông Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 4 phút
Sobu Line Motoyawata 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.87㎡ -

Thông tin

chung cư ユーコート本八幡 102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 5 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.10㎡ -

Thông tin

chung cư エトワール本八幡 104

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 96,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 56.84㎡ -

Thông tin

tập thể ローズガーデンタナカ 0201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Minamiyawata
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 5 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.05㎡ -

Thông tin

tập thể リバーハイツ202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Osu
Giao thông Sobu Line Ichikawa 徒歩 15 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1971 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 999.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン平田 204

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Hirata
Giao thông Keisei Main Line Sugano 徒歩 8 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.30㎡ -

Thông tin

chung cư ジュネパレス市川第5 403

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Owada
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 8 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 19.72㎡ -

Thông tin

tập thể イオチハイツ1号棟 122

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Onigoe
Giao thông Sobu Line Motoyawata 徒歩 15 phút
Toei Shinjuku Line Motoyawata 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.42㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống