Toyo Rapid Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 56
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể パールハイツ・タケ 101号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 4 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 17.13㎡ -

Thông tin

tập thể I.Rex 習志野台マンション 102号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 14 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 22.14㎡ -

Thông tin

chung cư メディック北習志野 301号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.95㎡ -

Thông tin

chung cư アーク習志野台 106号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 26.07㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野 302号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư シャトー北習志野 205号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 19.54㎡ -

Thông tin

chung cư メディック北習志野 208号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.95㎡ -

Thông tin

chung cư アーク習志野台 101号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 15 phút
Shin-Keisei Railway Kita-Karashino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (5,000 yen) 60,000 yen / 0.5 tháng / - / - 1K / 26.07㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 119号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 116号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 207号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 112号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 114号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 120号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 212号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 215号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 105号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 217号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 203号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 221号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.83㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 211号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 213号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư エクレール船橋日大前 204号室

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Toyo Rapid Railway Funabashi-Nichidaimae 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.38㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西船橋第3

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 12 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 105,000 yen (10,000 yen) 210,000 yen / - / - / - 3LDK / 63.18㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西船橋第5

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 14 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 110,000 yen (0 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 3LDK / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西八千代

Địa chỉ Chiba Yachiyoshi
Giao thông Toyo Rapid Railway Yachiyo-Midorigaoka 徒歩 18 phút
Sobu Line Tsudanuma Bus 14 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 65,000 yen (5,000 yen) 65,000 yen / - / - / - 3LDK / 66.72㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋飯山満台一番館

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 13 phút
Toyo Rapid Railway Hasama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 62.72㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション船橋飯山満台一番館

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Maebara 徒歩 13 phút
Toyo Rapid Railway Hasama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 90,000 yen (0 yen) 90,000 yen / 90,000 yen / - / - 3LDK / 75.32㎡ -

Thông tin

tập thể プレステージ三番館 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Main Line Tsudanuma Bus 16 phút 徒歩 4 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino Bus 12 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,500 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ニューコート高根台 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Shin-Keisei Railway Takane-Kido 徒歩 6 phút
Toyo Rapid Railway Kita-Karashino 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.56㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống