Tozai Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 75
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メゾンチェリーフィールドII 406号室

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư ヤングコート市川 403

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Tajiri
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヤングコート市川 205

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Tajiri
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể クレール平野 101

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Koya
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 5 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グロリアハウス 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Suehiro
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 6 phút
Tozai Line Myoden 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / 0.5 tháng / - / - 1K / 32.25㎡ -

Thông tin

chung cư La Verite 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Tomihama
Giao thông Tozai Line Myoden 徒歩 7 phút
Tozai Line Gyotoku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンフルール 103

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール 105

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール 203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール 205

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンフルール 206

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.91㎡ -

Thông tin

chung cư T・O BLDG 1st   202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Gyotokuekimae
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 2 phút
Tozai Line Myoden 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 30.59㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アルファコート浦安 305

Địa chỉ Chiba Urayasushi Nekozane
Giao thông Tozai Line Urayasu 徒歩 14 phút
Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 136,000 yen (12,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロックウエル弁天  202

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Benten
Giao thông Sobu Line Higashi-Chiba 徒歩 10 phút
Chiba Toshi Monorail Sakusabe 徒歩 3 phút
Sobu Line Iidabashi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 19.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロックウエル弁天  401

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Benten
Giao thông Sobu Line Higashi-Chiba 徒歩 10 phút
Chiba Toshi Monorail Sakusabe 徒歩 3 phút
Sobu Line Iidabashi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロックウエル弁天  405

Địa chỉ Chiba Chibashi Chuo-ku Benten
Giao thông Sobu Line Higashi-Chiba 徒歩 10 phút
Chiba Toshi Monorail Sakusabe 徒歩 3 phút
Sobu Line Iidabashi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư つくば5号館 701

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Kakemama
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 9 phút
Tozai Line Gyotoku 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 300,000 yen (50,000 yen) 3 tháng / - / - / - 4K hoặc hơn / 294.60㎡ -

Thông tin

tập thể ルミナス中山 201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 3 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.38㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン行徳駅前 203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Gyotokuekimae
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 3 phút
Tozai Line Myoden 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.10㎡ -

Thông tin

tập thể ローズアパートQ38 0112

Địa chỉ Chiba Urayasushi Todaijima
Giao thông Tozai Line Urayasu 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.20㎡ -

Thông tin

chung cư 二子町ハイツ 0107

Địa chỉ Chiba Funabashishi Futagocho
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 13 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư ダイニチ館F12 0306

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Gyotokuekimae
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.16㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ西船橋 0306

Địa chỉ Chiba Funabashishi Katsushikacho
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 3 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 33.79㎡ -

Thông tin

chung cư レクセルプラザ西船橋 1007

Địa chỉ Chiba Funabashishi Innaicho
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 3 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 165,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 71.30㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西船橋駅前 1403

Địa chỉ Chiba Funabashishi Yamanocho
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 4 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 140,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 65.81㎡ -

Thông tin

chung cư アンビシャス下総中山 0107

Địa chỉ Chiba Funabashishi Motonakayama
Giao thông Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 7 phút
Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 71.56㎡ -

Thông tin

chung cư SATOMI-4番館 207

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Suehiro
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 91,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 50.22㎡ -

Thông tin

chung cư SATOMI-1番館 201

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Oshikiri
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 52.25㎡ -

Thông tin

tập thể アネシスⅡ 201

Địa chỉ Chiba Urayasushi Todaijima
Giao thông Tozai Line Urayasu 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 32.02㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Sunny 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi Baraki
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống