Tozai Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 38
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メゾン行徳駅前 405

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 3 phút
Tozai Line Myoden 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 61,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 31.43㎡ -

Thông tin

chung cư グランヴィラ・ゴー 0501

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 67,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.11㎡ -

Thông tin

chung cư CBレジデンス行徳 1002

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 68,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư エスタブロ 0106

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư シントウキョウビルⅦ 0206

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Myoden 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.02㎡ -

Thông tin

chung cư グランエスタード 210

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư CBレジデンス行徳 0802

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 66,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư グランヴィラ・ゴー 1303

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 70,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.11㎡ -

Thông tin

chung cư グランヴィラ・ゴー 0702

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 67,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.11㎡ -

Thông tin

chung cư ユーコート行徳 0305

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 20.65㎡ -

Thông tin

chung cư La Verite 102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Myoden 徒歩 7 phút
Tozai Line Gyotoku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư La Verite 202

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Myoden 徒歩 7 phút
Tozai Line Gyotoku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 26.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 第2鞠子ロイヤルハイツ 0203

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 5 phút
Tozai Line Urayasu 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1985 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (0 yen) 79,000 yen / 79,000 yen / - / - 3DK / 58.11㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドIII 101号室

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンチェリーフィールドII 107号室

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 10 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 48,000 yen / - / - 1R / 23.41㎡ -

Thông tin

chung cư アリヴィラ15 503

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 7 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 53.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西船橋駅前

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 4 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 140,000 yen (0 yen) 140,000 yen / 140,000 yen / - / - 3LDK / 67.41㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション西船橋第5

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 14 phút
Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 110,000 yen (0 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 3LDK / 60.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション市川行徳

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (7,000 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 3LDK / 70.96㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション原木中山駅前

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 4 phút
Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2003 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 148,000 yen (0 yen) 148,000 yen / 148,000 yen / - / - 2LDK / 72.12㎡ -

Thông tin

chung cư ファミール第5西船橋

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Nishi-Funabashi 徒歩 6 phút
Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1979 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (0 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 3LDK / 63.36㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1980 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 73,000 yen 1LDK / 38.88㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 10 phút
Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 95,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 65.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ディアコート 301

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 8 phút
Musashino Line Nishi-Funabashi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 40.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư つくば5号館 0212

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1LDK / 34.99㎡ -

Thông tin

chung cư つくば5号館 0505

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Minami-Gyotoku 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 62,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 34.82㎡ -

Thông tin

chung cư フラッツウィステリア 102

Địa chỉ Chiba Funabashishi
Giao thông Sobu Line Nishi-Funabashi 徒歩 12 phút
Sobu Line Funabashi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2002 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サントス参番館 0102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (0 yen) - / - / 66,000 yen / 66,000 yen 1K / 30.48㎡ -

Thông tin

chung cư サントス参番館 0102

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Tozai Line Gyotoku 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 30.48㎡ -

Thông tin

chung cư ソレイル・ルヴァン 404

Địa chỉ Chiba Ichikawashi
Giao thông Sobu Line Shimosa-Nakayama 徒歩 7 phút
Keisei Main Line Keisei Nakayama 徒歩 11 phút
Tozai Line Baraki-Nakayama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 126,000 yen (0 yen) 126,000 yen / 126,000 yen / - / - 3LDK / 65.93㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống