Tsukuba Express・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư DERRIERE 0901号室

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Musashino Line Minami-Nagareyama 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 67,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.53㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルディ壱番館 205

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tsukuba Express Minami-Nagareyama 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール etoile 101

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tsukuba Express Nagareyama-Otakanomori 徒歩 19 phút
Tobu Noda Line Hatsuishi 徒歩 22 phút
Tobu Noda Line Toyoshiki 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2010 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1LDK / 44.71㎡ -

Thông tin

chung cư ドゥエルあじさい 302

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tsukuba Express Minami-Nagareyama 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Shin-Matsudo Bus 4 phút 徒歩 3 phút
Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 4DK / 68.04㎡ -

Thông tin

tập thể 新松戸グリーンハイツ 101

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 15 phút
Tsukuba Express Minami-Nagareyama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1981 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể キャメル柏たなか2D 106

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwa-Tanaka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴェルディ壱番館 307

Địa chỉ Chiba Matsudoshi
Giao thông Tsukuba Express Minami-Nagareyama 徒歩 15 phút
Joban Kanko Line Shin-Matsudo 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 90,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール Mita 202

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Hatsuishi 徒歩 19 phút
Tsukuba Express Nagareyama-Otakanomori Bus 7 phút 徒歩 2 phút
Tsukuba Express Kashiwanoha Campus 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 2005 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

chung cư 第二田口ビル 301

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus 徒歩 17 phút
Joban Line Kashiwa Bus 9 phút 徒歩 4 phút
Joban Kanko Line Kashiwa Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 3DK / 56.70㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイツ 103号室

Địa chỉ Chiba Kashiwashi
Giao thông Tsukuba Express Kashiwanoha Campus 徒歩 20 phút
Joban Line Kashiwa Bus 13 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ツインハイムⅡ 102号室

Địa chỉ Chiba Nagareyamashi
Giao thông Tobu Noda Line Edogawadai 徒歩 5 phút
Tsukuba Express Nagareyama-Otakanomori Bus 7 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1988 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống