Fukuoka-shi Nishi-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư WEST AVALON九大前

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Kyudaigakkentoshi Bus 15 phút đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,000 yen (6,000 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 29.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư WEST AVALON九大前

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Kyudaigakkentoshi Bus 15 phút đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (6,000 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 29.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư WEST AVALON九大前

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Kyudaigakkentoshi Bus 15 phút đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (6,000 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 29.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư WEST AVALON九大前

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Kyudaigakkentoshi Bus 15 phút đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (6,000 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 29.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シーサイド・ラ・フィーネ

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Imajuku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư シーサイド・ラ・フィーネ

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Imajuku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư シーサイド・ラ・フィーネ

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Imajuku đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ラフィーネ1

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông JR Chikuhi Line Kyudaigakkentoshi đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.07㎡ -

Thông tin

chung cư ラフィーネ2

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.52㎡ -

Thông tin

chung cư ラフィーネ2

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.52㎡ -

Thông tin

tập thể サニーガーデン石丸201

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông Fukuoka City Subway Airport Line Meinohama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 35.00㎡ -

Thông tin

tập thể サニーガーデン石丸202

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông Fukuoka City Subway Airport Line Meinohama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 35.00㎡ -

Thông tin

tập thể サニーガーデン石丸203

Địa chỉ Fukuoka Fukuoka-shi Nishi-ku
Giao thông Fukuoka City Subway Airport Line Meinohama đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 35.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Fukuoka-shi Nishi-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống