Meitetsu Nagoya Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 5
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アンプルールブワK・K 206

Địa chỉ Gifu Gifu-shi
Giao thông Meitetsu Nagoya Line Meitetsu Gifu đi bộ 59 phút
Năm xây dựng 2002 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / 29,000 yen / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アンプルールブワK・K 102

Địa chỉ Gifu Gifu-shi
Giao thông Meitetsu Nagoya Line Meitetsu Gifu đi bộ 59 phút
Năm xây dựng 2002 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・ライオンズ一条タワー岐阜

Địa chỉ Gifu Gifu-shi
Giao thông Tokaido Line Gifu đi bộ 2 phút
Meitetsu Nagoya Line Meitetsu Gifu đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2012 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
23 165,000 yen (0 yen) 330,000 yen / 82,500 yen / - / - 2LDK / 73.99㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・ライオンズ一条タワー岐阜

Địa chỉ Gifu Gifu-shi
Giao thông Tokaido Line Gifu đi bộ 2 phút
Meitetsu Nagoya Line Meitetsu Gifu đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2012 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 200,000 yen (0 yen) 400,000 yen / 200,000 yen / - / - 3LDK / 80.63㎡ -

Thông tin

chung cư ノイエクラッセ金公園

Địa chỉ Gifu Gifu-shi
Giao thông Tokaido Line Gifu đi bộ 10 phút
Meitetsu Nagoya Line Meitetsu Gifu đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2003 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 150,000 yen (0 yen) 300,000 yen / 150,000 yen / - / - 3LDK / 89.98㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống