Astram Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ベルハイム東原

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku
Giao thông Astram Line Nakasuji 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (3,000 yen) 124,000 yen / 62,000 yen / - / - 3DK / 62.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール岡村

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku
Giao thông Astram Line Bishamondai 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 78,000 yen / 39,000 yen / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白島九軒町

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Shin Hakushima 徒歩 15 phút
Hiroden Line 9 Hakushima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 145,000 yen (0 yen) 290,000 yen / 145,000 yen / - / - 4LDK / 87.08㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス伴駅前

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku
Giao thông Astram Line Tomo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 85,000 yen (0 yen) 170,000 yen / 85,000 yen / - / - 3LDK / 75.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白島九軒町

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Shin Hakushima 徒歩 15 phút
Hiroden Line 9 Hakushima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 140,000 yen (0 yen) 280,000 yen / 140,000 yen / - / - 3LDK / 73.22㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション緑井

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku
Giao thông JR Kabe Line Midorii 徒歩 2 phút
Astram Line Omachi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1991 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 85,000 yen (0 yen) 170,000 yen / 85,000 yen / - / - 3LDK / 69.36㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大原駅前

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku
Giao thông Astram Line Ohara 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 88,000 yen (0 yen) 176,000 yen / 88,000 yen / - / - 4LDK / 80.19㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống