Hiroden Line 2・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランアークテラス(812号室) 0812

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 250,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 81.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(708号室) 0708

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(808号室) 0808

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(906号室) 0906

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 525,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 161.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フローレンス上幟町グランドアーク弐番館 0203

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kaminoboricho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 9 phút
Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 200,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 96.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション京橋川 1002

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Higashihiratsukacho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 8 phút
Hiroden Line 2 inaricho 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 70,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 43.02㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ銀山町リバーサイドレジデンス 1502

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kanayamacho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 190,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 81.41㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション京橋川公園 0701

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Higashihiratsukacho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 89,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 56.48㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ銀山町リバーサイドレジデンス 0402

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kanayamacho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 182,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1.1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 72.69㎡ -

Thông tin

chung cư パークホームズ幟町グランビジュー 1001

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Noboricho
Giao thông Hiroden Line 2 Ebisucho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 270,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 100.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シティタワー広島 2002

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Minami-ku Matsubaracho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 3 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 189,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.51㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ平和大通りリバー・アーツ 1002

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Higashihiratsukacho
Giao thông Hiroden Line 5 Hijiyamashita 徒歩 5 phút
Hiroden Line 2 inaricho 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 140,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 81.79㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống