Hiroden Line 9・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アーバンビューグランドタワー 1314

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 85,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.12㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 3701

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
37 280,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 92.10㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 2502

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
25 190,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 71.54㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション上幟町 1001

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kaminoboricho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 12 phút
Hiroden Line 9 Jogakuin Mae 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 240,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 116.14㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 2601

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
26 200,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 86.48㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 2002

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 190,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.19㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 3308

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
33 195,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 77.01㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống