Hiroden Line 9・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アーバンビューグランドタワー

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 90,000 yen (0 yen) 180,000 yen / 90,000 yen / - / - 1K / 26.54㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
18 160,000 yen (0 yen) 320,000 yen / 160,000 yen / - / - 1LDK / 57.64㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
33 230,000 yen (0 yen) 690,000 yen / - / - / - 3LDK / 77.01㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白島九軒町

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Shin Hakushima 徒歩 15 phút
Hiroden Line 9 Hakushima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 145,000 yen (0 yen) 290,000 yen / 145,000 yen / - / - 4LDK / 87.08㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション上幟町

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 12 phút
Hiroden Line 9 Jogakuin Mae 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 140,000 yen (0 yen) 280,000 yen / 140,000 yen / - / - 2SLDK / 80.64㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白島九軒町

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Sanyo Main Line Shin Hakushima 徒歩 15 phút
Hiroden Line 9 Hakushima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 140,000 yen (0 yen) 280,000 yen / 140,000 yen / - / - 3LDK / 73.22㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
26 200,000 yen (0 yen) 400,000 yen / 200,000 yen / - / - 3LDK / 86.48㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
33 195,000 yen (0 yen) 195,000 yen / - / - / - 3LDK / 77.01㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
37 265,000 yen (15,000 yen) 530,000 yen / 265,000 yen / - / - 3LDK / 92.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống