Hiroden Line 9・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アーバンビューグランドタワー 1505

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 140,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 51.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白島九軒町 0601

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Hakushima Kukencho
Giao thông Sanyo Main Line Shin Hakushima 徒歩 15 phút
Hiroden Line 9 Hakushima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 100,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 57.30㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 3308

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
33 195,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 77.01㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 3701

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
37 265,000 yen (15,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 92.10㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 2502

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
25 178,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 71.54㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 2601

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
26 200,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 86.48㎡ -

Thông tin

chung cư アーバンビューグランドタワー 2002

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kamihatchobori
Giao thông Hiroden Line 9 Shukkeienmae 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 190,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 76.19㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống