JR Fukuen Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プラスパー旭通り

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (7,000 yen) 180,000 yen / 90,000 yen / - / - 3LDK / 75.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス城見通り第弐

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 90,000 yen (0 yen) 180,000 yen / 90,000 yen / - / - 3LDK / 69.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス木之庄第2

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (9,500 yen) 200,000 yen / 100,000 yen / - / - 4LDK / 88.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス城見通り第弐 0603

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi Wakamatsucho
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 90,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 69.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プラスパー旭通り 503

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi Narazucho
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (7,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 75.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス木之庄第2 0209

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi Kinoshocho
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 100,000 yen (9,500 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 4K hoặc hơn / 88.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống