JR Kabe Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 13
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư コーポエルム 0202

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku Nagatsuka
Giao thông JR Kabe Line AkiNagatsuka 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (0 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 56.50㎡ -

Thông tin

tập thể 髙田ハイツB棟 201

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku Nagatsuka
Giao thông JR Kabe Line AkiNagatsuka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 44.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール八木 C203

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku
Giao thông JR Kabe Line Bairin 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 55.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(812号室) 0812

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 250,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 81.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(708号室) 0708

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(808号室) 0808

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークファイブ D201

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku Nagatsukanishi
Giao thông JR Kabe Line AkiNagatsuka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 62.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パークファイブ A303

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku Nagatsukanishi
Giao thông JR Kabe Line AkiNagatsuka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 69.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(906号室) 0906

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 525,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 161.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フローレンス上幟町グランドアーク弐番館 0203

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kaminoboricho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 9 phút
Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 200,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 96.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション白島九軒町 0601

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Hakushima Kukencho
Giao thông Sanyo Main Line Shin Hakushima 徒歩 15 phút
Hiroden Line 9 Hakushima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 100,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 57.30㎡ -

Thông tin

chung cư シティタワー広島 2002

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Minami-ku Matsubaracho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 3 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
20 189,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.51㎡ -

Thông tin

chung cư フローレンス緑井 0404

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Asaminami-ku Midorii
Giao thông JR Kabe Line Shichikenjaya 徒歩 3 phút
JR Kabe Line Midorii 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (0 yen) 3 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 68.09㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống