Sanyo Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 37
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サーパス城見通り第弐 0603

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi Wakamatsucho
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 102,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 69.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス木之庄第2 0209

Địa chỉ Hiroshima Fukuyama-shi Kinoshocho
Giao thông Sanyo Main Line Fukuyama 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 120,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 4K hoặc hơn / 88.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール3 302

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Aki-ku Funakoshiminami
Giao thông Sanyo Main Line Kaitaichi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 52.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(409号室) 0409

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 99,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(514号室) 0514

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 99,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィネス忠末 302

Địa chỉ Hiroshima Hatsukaichi-shi Kamihera
Giao thông Sanyo Main Line Miyauchikushido 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 45.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール佐々木 102

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Aki-ku Nakano
Giao thông Sanyo Main Line Nakanohigashi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2DK(+S) / 44.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(812号室) 0812

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 250,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 81.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(708号室) 0708

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(707号室) 0707

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(711号室) 0711

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(808号室) 0808

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 225,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フローレンス海田・幸町 1001

Địa chỉ Hiroshima Aki-gun Kaita-cho Saiwaimachi
Giao thông Sanyo Main Line Kaitaichi 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 85,000 yen (0 yen) 3 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 68.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プルミエールF.T 203

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Aki-ku Hataka
Giao thông Sanyo Main Line Akinakano 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 58.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール空田 103

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Aki-ku Nakano
Giao thông Sanyo Main Line Akinakano 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3DK(+S) / 55.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーポマルゼン 204

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Saeki-ku Itsukaichiekimae
Giao thông Sanyo Main Line Itsukaichi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 71.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(906号室) 0906

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku Wakakusacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 525,000 yen (650 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 161.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フローレンス上幟町グランドアーク弐番館 0203

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kaminoboricho
Giao thông Hiroden Line 2 Kanayamacho 徒歩 9 phút
Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 200,000 yen (0 yen) 2 tháng / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 96.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール船越 303

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Aki-ku Funakoshi
Giao thông Sanyo Main Line Kaitaichi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 29.54㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ広島 0601

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Minami-ku Osugacho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 7 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 35,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.24㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション上幟町 1001

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Naka-ku Kaminoboricho
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima 徒歩 12 phút
Hiroden Line 9 Jogakuin Mae 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 240,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 116.14㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンタカギ A102号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijocho Jike
Giao thông Sanyo Main Line Jike 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シャレオ2F B202号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijocho Jike
Giao thông Sanyo Main Line Jike 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) - / 1.5 tháng / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フレグランス佐々木 A102号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijocho Shitami
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラクーンハイム B13号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijocho Taguchi
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーポラスふじ 207号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijocho Misono
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 緑館3 201号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijo Chuo
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 33.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 緑館3 306号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijo Chuo
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 33.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 緑館5 203号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijo Chuo
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 39.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーポオハラ A103号室

Địa chỉ Hiroshima Higashihiroshima-shi Saijocho Taguchi
Giao thông Sanyo Main Line Saijo 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống