Hiroshima・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランアークテラス(513号室)

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima đi bộ 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 102,000 yen (650 yen) 204,000 yen / 102,000 yen / - / - 1K / 38.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(709号室)

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima đi bộ 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 450,000 yen / 225,000 yen / - / - 2LDK / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(708号室)

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima đi bộ 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 225,000 yen (650 yen) 450,000 yen / 225,000 yen / - / - 2LDK / 76.21㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール福原

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông - Hiroshima Bus 38 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール福原

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông - Hiroshima Bus 38 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォブール福原

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông - Hiroshima Bus 38 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1995 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 57.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(812号室)

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima đi bộ 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 250,000 yen (650 yen) 500,000 yen / 250,000 yen / - / - 2SLDK / 81.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランアークテラス(906号室)

Địa chỉ Hiroshima Hiroshima-shi Higashi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hiroshima đi bộ 2 phút
Hiroden Line 2 Hiroshima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 525,000 yen (650 yen) 1,050,000 yen / 525,000 yen / - / - 3SLDK / 161.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Hiroshima

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống