Fukuchiyama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サーパス西宮塩瀬弐番館 0409

Địa chỉ Hyogo Nishiminoyashi Shiosechonamaze
Giao thông Fukuchiyama Line Namaze 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 65,000 yen (6,800 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 85.49㎡ -

Thông tin

chung cư カーサミソノ 301

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi Misono
Giao thông Fukuchiyama Line Tsukaguchi 徒歩 10 phút
Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi 徒歩 10 phút
Hankyu Itami Line Tsukaguchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (6,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.42㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンキング橋本 503

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi Misono
Giao thông Fukuchiyama Line Tsukaguchi 徒歩 9 phút
Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi 徒歩 9 phút
Hankyu Itami Line Tsukaguchi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 84,000 yen (8,500 yen) - / 1.2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 69.00㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンキング橋本 105

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi Misono
Giao thông Fukuchiyama Line Tsukaguchi 徒歩 9 phút
Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi 徒歩 9 phút
Hankyu Itami Line Tsukaguchi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (8,500 yen) - / 1.2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 69.00㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ド・カンパーニュ 0201

Địa chỉ Hyogo Itamishi Nakanohigashi
Giao thông
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (9,500 yen) - / 2 tháng / - / - 3LDK(+S) / 75.03㎡ -

Thông tin

chung cư アンプルールフェール ボルドゥルーⅡ 307

Địa chỉ Hyogo Itamishi Azumano
Giao thông Fukuchiyama Line Kita-Itami 徒歩 30 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (3,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.24㎡ -

Thông tin

chung cư プチハイム 401

Địa chỉ Hyogo Kawanishishi Sakane
Giao thông Fukuchiyama Line Kawanishi-Ikeda 徒歩 7 phút
Hankyu Takarazuka Main Line Kawanishi-Noseguchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 23.70㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống